Yıl Seçiniz..

KIRIK TESTİ ARŞİV

Kemmiyet, sayısal durumu, keyfiyet ise niteliği ifade eder. Keyfiyet dediğimizde fertlerin iç derinliğini, imanını, ihlasını, ihsanını, takvasını anlarız. Farklı bir tabirle keyfiyet, Müslümanlığın, insanın hâl .....
Gerek insan, gerekse toplum hayatında değişim ve dönüşümler birbirini takip ediyor. Bu değişimlerin bir kısmı ilerlemeye, gelişmeye, büyümeye doğru ilerliyor, bir kısmı ise çürümeye, bozulmaya .....
Güzel bir şeyler ortaya koymakla başkalarının da bu güzellikleri “güzel” olarak algılamasını sağlama ve sonra bu güzellikleri devam ettirme birbirinden farklı şeylerdir. Hakikaten bir işçi .....
Günümüzün adanmış ruhları, sahip oldukları donanımla ulvî bir gaye-i hayali gerçekleştirme istikametinde dünyanın dört bir yanına açılıyor ve insanlık adına yeni bir ba’sü ba’de’l-mevt (diriliş) .....
Soru: Kevnî hâdiseler ile amellerimiz arasında bir irtibat var mıdır, başımıza gelen hâdiseler bizim amellerimizle irtibatlı mıdır? Cevap: Kâinatta tesadüfe yer yoktur. Her hâdise, ezelî .....
Son birkaç asırdır İslâm dünyası, ne yazık ki, birbirine yabancılaşmış, birlik beraberlik duygusunu kaybetmiş ve bu haldeyken tiranlıklar altında ezilen ve inleyen toplumların ülkeleri hâline .....
Bediüzzaman Hazretleri, “Gaye-i hayal olmazsa veyahut nisyan veya tenâsi edilse, ezhan enelere dönüp etrafında gezerler.” (Bediüzzaman, Mektubat, Hakikat Çekirdekleri) şeklindeki sözleriyle yüksek bir gaye-i hayale .....
Soru: Gayret-i diniye ve hırsı bazen birbirine karıştırabiliyoruz. Bu iki kavramın izahını lütfeder misiniz? Cevap: Hırs, bir şeyi aşırı arzu etme, ısrarla isteme, doyma bilmeme, .....
Soru: Herhangi bir konumda vazife yapan bir kişinin, kendini yeterli görmediği veya bulunduğu konumun hakkını veremediği düşüncesiyle vazifesini bırakmak istemesi doğru bir düşünce midir? Hakkın .....
Kur’ân-ı Kerim, yüzlerce âyet-i kerimesinde geçmiş kavimlerin kıssalarına, bunların bir kısmının işledikleri günahlara, peygamberleriyle girdikleri mücadelelere ve düçar oldukları musibetlere, bazılarının neticede nasıl helak edildiklerine .....
Soru: Zaman içerisinde eski canlılığımızı kaybedip durgunlaşabiliyor ve bazı noktalarda duyarsızlaşabiliyoruz. Bu tür olumsuz durumlara maruz kalmama ve canlılığımızı koruma adına neler tavsiye edersiniz? Cevap: .....
Soru: İnsanlarla diyalog kurma veya güzergâh emniyetini sağlama adına atılan bazı adımlar kimileri tarafından dinden taviz verme olarak algılanabiliyor. Bu konuda belirli ölçü ve sınırlardan .....
     Soru: Hadis-i şerifte, her hak sahibine hakkının verilmesinin gerekliliği vurgulanıyor. Bunu dengeli yapmanın yolu nedir?      Cevap: Esasen bu mevzuda, aynı mazmuna .....
Cenab-ı Hak, Kitab-ı Mübin’de, her zorlukla birlikte bir kolaylık olduğunu ifade buyurur. (İnşirah sûresi, 94/5-6) Gerek ferdî gerekse sosyal hayattan elde edilen tecrübelere bakıldığında bunun .....
Hangi zaman diliminde ve nerede yaşarsak yaşayalım, bizim asıl derdimiz, insanlığın gerçek insanlık ufkuna yükseltilmesidir. Son birkaç asırdır yanlış yollarda yürüyen ve bir türlü kendine .....
     İman, İslâm, ihsan şuuru, ihlas, rıza, Allah’a kavuşmaya duyulan iştiyak Cenab-ı Hakk’ın maddi âlemle kıyası mümkün olmayan öyle büyük lütuflarıdır ki şayet bir .....
     Şunu hiçbir zaman hatırdan uzak tutmamak gerekir; iffet ve ismet duygusu gönüllerimize mâl olmuş, nezahet ve ahlâk iç dünyamızın bir derinliği hâline gelmişse .....
     Dünyayı, dünyaya bakan, heva ve heveslerimize bakan yüzünden ötürü severseniz, onu bilerek ve isteyerek ahirete tercih etmiş olursunuz ki çağımızın en büyük marazı .....
     Soru: Zaman zaman sohbetlerde üzerinde durulan Kur’ân neslinden maksat kimlerdir, bu nesle düşen vazifeler nelerdir? Kur’ân Nesli      Cevap: Cenab-ı Hakk’ın murad-ı .....
     Günümüzde Müslümanlık adına yaşanan çoğu problemin arkasında, Müslümanlığı içine tam sindirememiş, ihlas ve ihsan şuuruna erememiş şekil Müslümanları vardır. Onların, İslâm’ın ortaya koyduğu .....