Yıl Seçiniz..

KIRIK TESTİ ARŞİV

Soru: Kur’an-ı Kerim’de orucun farziyeti, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz .....
Allah Resûlü’ne (sallallahu aleyhi ve sellem) iman eden ve O’nun davasına sahip çıkan ilklere “sahabe” denilmesi dikkat çekicidir. Bilindiği üzere sahabe, Arapça bir kelimedir, “sâhib/sahâbî” .....
İ’lâ-i kelimetullah yolunda koşturan mü’minlere düşen temel vazife, tıpkı bir göz doktorunun, katarakt hastasının gözündeki tabakayı kaldırıp her şeyi tekrar ayan beyan görmesini sağlaması gibi, .....
Soru: Bazı kesimler tarafından zaman zaman kullanılan “ılımlı İslâm”, “radikal İslâm” gibi tanımlamalara yaklaşımımız nasıl olmalıdır? Cevap: En başta tek cümleyle kanaatimi izhar edecek olursam, .....
Farzıyla vacibiyle, sünneti hatta adabıyla namazda yerine getirilen her fiilin, okunan her zikrin, namazın mahiyetine müteveccih engin manaları vardır. Sahib-i Şeriat bunları vaz ederken, onları, .....
Cenab-ı Hak, Furkân sûre-i celilesinde mü’minleri “Rahmân’ın kulları” olarak isimlendirir ve onların bazı özelliklerini zikreder. Âyet-i kerimede şöyle buyrulur: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ .....
Küreselleşmenin, farklı kültür değerlerine sahip insanlar arasındaki farkları azaltacağı, kimlik ve aidiyetleri zayıflatacağı, milliyetçilik duygularının üstesinden geleceği zannedildi. Ve yine zannedildi ki dünya bir köy .....
Bir hadis-i şerifte ifade buyrulduğu gibi Allah Refik’tir ve her işte rıfk ile davranmayı sever. (Buhârî, edeb 35; Müslim, selâm 10) Yerdekilere merhamet edene Allah .....
Soru: Müslümanların tarihte yaşadıkları eski ihtişamlı günlerine tekrar dönebilmesinin hayaliyle yaşayan birçok Müslüman, buna ulaşmanın yolu olarak siyaseti görüyor. Yeni bir ihya hareketinin dinamikleri neler .....
Soru: Cennet’in “mekârih”, Cehennem’in ise “şehevât” ile çevrildiği ifade edilen hadis-i şerifi nasıl anlamalıyız? Cevap: Soruda bahsedilen hadis, Buhârî ve Müslim’in rivayet ettikleri sahih bir .....
İç içe tahribatların yaşandığı, dinî değerlerin yerle bir edildiği, aynı kıbleye yönelen insanların bile birbirine düşman edildiği oldukça zor bir devirde yaşıyoruz. Kur’ân’ı, Sünnet’i, mukaddesatı .....
İnsanlar başkalarına bakarken, onların hâl ve tavırlarını değerlendirirken kendilerini kriter olarak alırlar. Kendi mülâhazaları, hedefleri, duygu ve düşünceleri neyse, başkalarının da bunlara sahip olduğunu zannederler. .....
İnsanlık tarihinin her döneminde nebilerin, sıddıkların, salihlerin yanında firavunlar, yezitler, şeddatlar, şimirler de hiç eksik olmamıştır. Ne var ki âyet-i kerimenin de beyan ettiği üzere .....
Soru: Günahlara karşı net bir tavır ortaya koyabilmek ve samimi bir gönülle tevbe ve istiğfara yönelebilmek için dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Cevap: Hata ve .....
Mü’minin en birinci vazifesi, Cenab-ı Hak’la irtibatını sürekli güçlendirmeye çalışmaktır. Zira kulluğun değeri, insanın Cenab-ı Hak’la irtibatının kuvvetiyle doğru orantılıdır. Ne kadar O’nunla alakadar iseniz .....
İnsanlık, şahsî, ailevî ve içtimaî hayata dair üst üste biriken problemlerle boğuşmakta. Ne yazık ki bu problemlerin çözümü için uzun vadeli ve kararlı adımlar da .....
Soru: İnsan, hayatının değişik dönemlerinde, özellikle mübarek gün ve gecelerde, matlup olan kulluk ufkunu yakalamak için ciddi bir azim ve gayret gösteriyor fakat bir müddet .....
İnsanda garaz, kin, nefret, düşmanlık ve haset gibi öyle duygular vardır ki bunlar kontrol altına alınmadığı takdirde onu manen kör, sağır ve kalbsiz hâle getirebilir .....
Allah, Kur’ân-ı Kerim’de kendini, “Göklerin ve yerin nuru” olarak anlatır. (Nûr sûresi, 24/35) Nurun, ziyanın, ışığın hakiki kaynağı O’dur. Yürüdüğümüz yolları aydınlatacak olan O’dur. Dolayısıyla .....
Allah (celle celâluhû) kâinatı mükemmel bir sistem üzere yaratmıştır. Kâinat kitabını doğru okuyan bir insan, varlıkta hâkim olan bu harika düzen ve ahengi hemen fark .....