Yıl Seçiniz..
Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, kendilerine pazartesi günü takdim edilen bir tablo münasebetiyle sohbet ettiler.
Günümüzün adanmış ruhları, sahip oldukları donanımla ulvî bir gaye-i hayali gerçekleştirme istikametinde dünyanın dört bir yanına açılıyor ve insanlık adına yeni bir ba’sü ba’de’l-mevt (diriliş) .....
For the past few centuries, unfortunately, the Islamic world has become estranged from one another, losing the sense of unity and solidarity, resulting in countries .....
سؤال: هل ثمة علاقة بين أعمالنا والحوادث الكونية؟ وهل هناك علاقةٌ بين أعمالنا والمصائب التي تحلّ بنا؟ الجواب: لا وجود للصدفة في الكون، فكلُّ حادثةٍ .....
Kitap, Sünnet, İcmâ-i Ümmet, Kıyas-ı Fukahâ; selef-i sâlihînin yolu; Ebu Bekr u Ömer u Osman u Ali’nin yolu, radıyallâhu anhüm elfe merrâtin. O mevzuda meseleyi .....
Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi geçtiğimiz salı günü misafirlerle hasbihalde bulundu.
Soru: Kevnî hâdiseler ile amellerimiz arasında bir irtibat var mıdır, başımıza gelen hâdiseler bizim amellerimizle irtibatlı mıdır? Cevap: Kâinatta tesadüfe yer yoktur. Her hâdise, ezelî .....
إن مما يُؤسَف له أن العالم الإسلامي في العصور الأخيرة أصبح يضمّ دولًا ذات مجتمعات متغايرة ومنفصلة، فقدت شعورها بالوحدة والتضامن، وتتلوّى وتئنّ تحت وطأة .....
Question: Some actions taken to initiate dialogue with others or to safeguard one’s spiritual journey might be seen as compromising religious principles by certain groups. .....
Bizim, daha çok, “geceleri ihya etme”ye ihtiyacımız var. O’nunla (celle celâluhu) halvete ihtiyacımız var. Karşısında dururken, ciddî, kalb uyanıklığı içinde bulunmaya ihtiyacımız var. Çok iyi .....
Geçtiğimiz cumartesi günü Muhterem Hocamız’ın ifadesiyle asude bir gündü. Hem şadırvanda hem de gölün orada kısa da olsa oturdular.
Son birkaç asırdır İslâm dünyası, ne yazık ki, birbirine yabancılaşmış, birlik beraberlik duygusunu kaybetmiş ve bu haldeyken tiranlıklar altında ezilen ve inleyen toplumların ülkeleri hâline .....
يقول الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي: “إذا لم تكن هناك غاية ومثلٌ عليا، أو نُسيت تلك الغاية، أو تنوسيت، تحولت الأذهان إلى (أنا) -الأفراد- ودارت .....
Question: In the ahadith of the Prophet, it is emphasized that every human being has to observe a certain set of rights – like the .....
Muhterem Hocaefendi’nin dün cuma namazı sonrasında yapmış olduğu hasbihali sizlerle paylaşıyoruz.
Dileyen ve irade eden mânâlarıyla karşılığını vermeye çalıştığımız bir kelime.. sofilerce o, el tutan, birine intisap eden, mânevî hayatı adına bir kâmil insanın rehberliğine giren; .....
Zehirlenmiş insanlar, Makyavelistlerin etrafa saçtığı zehirler ile zehirlenmiş insanlar, ölü sayılırlar; mezar-ı müteharrik, hareket eden ölüler, demektir. Bunların tek bir şeye istihkakları vardır; Allah kabul .....
Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi dün öğle sonrası bir müddet şadırvanda oturdu. Şadırvandaki su sesi ve rüzgar, sesi almamıza mani olsa da bu hasbihali imkan ölçüsünde .....
Bediüzzaman Hazretleri, “Gaye-i hayal olmazsa veyahut nisyan veya tenâsi edilse, ezhan enelere dönüp etrafında gezerler.” (Bediüzzaman, Mektubat, Hakikat Çekirdekleri) şeklindeki sözleriyle yüksek bir gaye-i hayale .....
سؤال: قد يختلط علينا أحيانًا شعور الحماس الديني والطمع، فهلا تفضّلتم بتوضيح كلا المفهومين! الجواب: الطمع: هو رغبة مفرِطةٌ في امتلاك الشيء، ومبالغة في الطلب، .....
Yukluyor....