Yıl Seçiniz..
Sevgili arkadaşlar, Uzun bir aradan sonra tekrar sizinle beraberiz. Biliyorum, hepiniz iki-üç aydır neden yazmadığımı merak ediyorsunuz. Ah bir bilseniz içimdeki duyguları, aklımı istila eden .....
Kâinatın bütün zerreleri –hem hep beraber hem de teker teker– acz ve ihtiyaç lisanlarıyla, varlığına ve birliğine şehadet ettikleri Âlemlerin Rabbi Allah’a hamdler, senâlar, şükürler .....
Abdullah ibn Abbas (radıyallâhu anhüma) hazretleri, Efendiler Efendisi’nin şöyle buyurduğunu naklederler:   İki göz vardır ki, Cehennem ateşi onlara dokun(a)maz:Birisi Cenâb-ı Allah’a duyduğu saygı ve .....
(Bu yazı, Muhterem Hocamızın, İslam’da işçi haklarıyla alakalı -Alman Sendikalar Birliği’nin sorduğu bir soruya cevap sadedinde- yaptığı konuşmalardan derlenmiştir. Bir makale şeklinde düzenleyip arz ettiğimiz .....
“Ne günahım(ız) var ki” diyen kimselere bu düşünceleri günah olarak yeter. *** İbadete tutkun kullar namazı bekletmezler, vaktin bir an önce girmesini ve yeni bir .....
Kendi özünde yokluğa ulaşmış bir insanı bütün dünya bir araya gelse yine de yok edemez. *** Üç-beş insanın imanına ya da imanlarının inkişafına vesile olabilecek .....
 Abdullah ibn Abbas (radıyallâhu anhümâ) hazretleri, Efendiler Efendisi’nin şöyle buyurduğunu nakleder:   İnsanların çoğunun kıymetini bilemedikleri ve aldandıkları iki nimet vardır ki, bunlar, sıhhat ve .....
“Allah” ism-i celîli ile, Vâcibü’l-Vücud olduğunu.. “Rab” ism-i mübecceliyle, terbiye edip yetiştirdiğini.. “Melik” ism-i mübarekiyle, her şeyin mâliki bulunduğunu.. “Kuddüs” ism-i mukaddesiyle, bütün kusurlardan münezzeh .....
Soru: Cenâb-ı Hak, bir mazlumu haksız yere öldürenin bütün insanları öldürmüş gibi kabul edileceğini belirtmiş; bir kişinin hayatını kurtaranın da bütün insanları kurtarmış gibi sayılacağını .....
Dua, Cenâb-ı Allah’tan bir takım ekstra lütuflar istemek demektir; keyfiyeti de ısrarla devam etmeye vâbestedir. *** Dua, iradeye fer veren bir iksirdir. *** “Rabbimiz! İçine .....
Ya Rab! Bir kere daha kapının tokmağına dokunup huzuruna dehalet ederek aczimizi, fakrımızı ve çaresizliğimizi Sana, sadece Sana arzediyoruz:   “Önümüzdeki yollar sarp ve yokuş.. .....
Soru: Risaleler’de şeytanın en büyük altı hücumundan biri olarak zikredilen “hubb-u câh” ifadesi hangi hususları ihtiva etmektedir? Günümüzün insanları için de büyük bir tehlike olan .....
Enes bin Malik hazretleri Rasûlüllah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:   Hakikî mücahid, yegâne galip ve azametiyle başdöndüren Allah’a itaat hususunda sürekli nefsiyle yaka-paça .....
Allah sizi sevmeyince siz de O’nu sevemezsiniz; ama şart-ı âdî planında siz O’nu sevmeyince O da (celle celâlühû) sizi sevmez. * * * Sizi hıfzeden .....
Her zaman içlere inşirah salan âdât-ı sübhaniyesinden engin lütuflarıyla, kış mevsimlerinin ardından baharları, gecelerin arkasından gündüzleri, buhranlı zaman dilimlerinin peşinden de aydınlardan daha aydınlık bayram .....
Yukluyor....