Bir Demet Hadis-33

Herkul | . | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Enes bin Malik hazretleri Rasûlüllah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:

 


Hakikî mücahid,
yegâne galip ve azametiyle başdöndüren Allah’a
 itaat hususunda
 sürekli nefsiyle yaka-paça olan insandır.

 

(Tirmizi, fadâilül-cihad, 2; Müsned, 6/20,22)

Tags: , , ,