Hakikat Damlaları-33

Hakikat Damlaları-33
Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Allah sizi sevmeyince siz de O’nu sevemezsiniz; ama şart-ı âdî planında siz O’nu sevmeyince O da (celle celâlühû) sizi sevmez.


* * *


Sizi hıfzeden melekler sayısınca şeytanların, imanınızı kapmak için fırsat kolladığını asla hatırdan çıkarmamalısınız!


* * *


Cenâb-ı Hak büyük mükafâtlar lutfedeceği insanları elli defa feleğin çemberinden geçirir. Önemli olan şartlar ne olursa olsun tavır değiştirmemek ve sâbit kadem olmaktır.


* * *


Hizmet-i imaniye ve Kur’aniyeye gönül vermiş insanların bütün tavır ve davranışlarından hasbîlik dökülmelidir. Hasbîlik, beklentisizlik demektir.


* * *


Bizim sokaktaki tavır ve davranışlarımız bile camideki, Kabe’deki tavır ve davranışlarımız gibi olmalıdır; çünkü, bir mü’min hiçbir yerde ulu-orta davranamaz.


* * *


Kendine güvenen insan Allah’a güvenme hissini yanlış yerde kullanıyor demektir. Mümin Allah’a güvenir, Allah’a dayanır.


* * *


Allah’ın rızasını kazanmak için, emredilen şeyleri yapma, nehyedilen şeylerden kaçınma ne kadar önemli ise, bunları niyaz ve tazarru ile desteklemek de o kadar önemlidir.


* * *


Samimiyetin önemli bir derinliği makul ve mantıklı davranmaktır.


* * *


‘Çare’ deyip kıvranan insanlar Allah’ın izniyle bir gün çareyi mutlaka bulurlar.


***


İ’lâ-yı kelimetullah bizim için gaye ölçüsünde bir vesiledir.


***


İnsan kendisiyle sık sık hesaplaşmazsa çok hesap yanlışlıklarına düşebilir; oysa hayat çok hesaplı götürülmesi gereken kıymetli bir sermayedir.


***

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo