Hakikat Damlaları-36

Hakikat Damlaları-36
Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

“Ne günahım(ız) var ki” diyen kimselere bu düşünceleri günah olarak yeter.


***


İbadete tutkun kullar namazı bekletmezler, vaktin bir an önce girmesini ve yeni bir niyaz anının gelmesini beklerler.


***


Kendisini olmazsa olmaz gören kimse, olmazsa olmaz meselelere karşı en büyük küstahlığı yapmış olur.


***


Kendisini olmazsa olmaz görenler hasta tiplerdir. Ölçü şudur: “Olsam da olur, olmasam da olur; olmasam herhalde daha iyi olur.”


***


Burada vazifelerini aksatanlar berzahta ve sıratta aksayarak, seke seke yürürler.


***


Bir Kur’an talebesinin asıl vazifesi, insanlarda Allah’a kulluk duygusunu güçlendirmektir.


***


Din hiçbir karşılığa kurban edilemeyecek fakat uğrunda her şey kurban edilebilecek bir müessesedir.


***


Kaderi tenkit etmemenin yolu insanın kendini sorgulamasından geçer.


***


Dinî müeyyideleri fertler uygulayamazlar.


***


Yiyecek ve içecekler maddî gıdalar olsa da, onların rûhî beslenmeyle ciddi alakaları bulunduğu da muhakkaktır.


***


Kayıp gidenleri gördükçe daha çok ürpermeli, hatta tir tir titremeli ve Allah’a sığınma hissimizi hep canlı tutmalıyız.