Bir Demet Dua-63

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Her zaman içlere inşirah salan âdât-ı sübhaniyesinden engin lütuflarıyla, kış mevsimlerinin ardından baharları, gecelerin arkasından gündüzleri, buhranlı zaman dilimlerinin peşinden de aydınlardan daha aydınlık bayram günlerini yaratan kainatın rabbi Yüce Allah’a, ağaçların yaprakları, denizlerin dalgaları ve çöllerdeki kum taneleri adedince hamd ve şükür; hürmetine evrenin yaratıldığı, sünnetine ins ü melek bütün varlığın hayran kaldığı, Habîb-i Hüdâ, Şefkat Peygamberi, efendimiz Hazreti Ahmed ü Mahmud u Muhammed Mustafa’ya, insanlık âleminin yüz akları olan âline ve ashabına da nihayetsiz salât ü selamlar ediyor, günlerin nevbahara döneceği, alacakaranlıkların yerini cennet yamaçları gibi yemyeşil bir iklimin alacağı demlerin heyecanıyla bir yandan ümitle bekliyor, bir yandan da Ulu Mevlâmız’a yalvarıyoruz:

Rabbimiz! Dünyaya, ukbâya ve bu iki diyar arasında bir geçit sayılan kabir âlemine ait endişelerimizi emn ü emana çevir.. dualarımıza icabet et.. beslediğimiz ümitlerimizi haybet ve hüsranla neticelendirme.. herhangi bir talep ve istek izhar etmediğimiz bir zamanda, Sen, rahmet ve merhametinin, lütuf ve inayetinin neticesi –değerlendirilip nemalandırılmaya açık– bir ilk mevhibe olarak bizleri varlık sahasına çıkardın; hayat nimetiyle şereflendirdin ve bunların da ötesinde imanla, İslam’la pâyelendirdin.

Yâ Rab! İşte bir kez daha kapına geldik. Rızan istikametindeki arzu ve recalarımızı kabulle karşılaman istikametinde içimizi Sana açıyoruz. Ne olur, salih kullarının niyazlarını kabul buyurduğun gibi bizim dualarımızı da kabul buyur!.

Ey bütün hamd ü senâların yegâne sahibi ve biricik mercii Yüce Rabbimiz! Hazinelerinden bizlere lutfettiğin bütün nimetler, kalblerimizi donattığın tüm zînetler ve ruhlarımıza sevdirdiğin topyekün güzellikler için biz de Sana hamd ve şükranlarımızı arzediyoruz. Bahtına düştük, halimize merhamet eyle ve lütfen bu kadar ikram ü i’zaz ve ihsanda bulunduktan sonra bunları geri almak suretiyle bizi ikab etme.. hoşnutluğundan mahrum bırakmak suretiyle cezalandırma!.. Sana doğru yürüdüğümüz rıza yolunda hususî inayetinle bizi teyi’d buyur ki, huzuruna yüzümüz ak olarak gelebilelim.

Rabbimiz! Niyazımıza hitam-ı misk olacağı mülahazasıyla bir kez daha yakîn-i etemmin biricik kahramanı ve beşeriyetin en şereflisi efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile halkına ve arkadaşlarına salât ü selam ediyor ve dualarımızı kabul buyurmanı istirham ediyoruz. Lütfundan ve kereminden dileniyoruz, lütfen bizi duaları kabul olmayan tali’sizlerden eyleme! Amin!…

 

 

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo