Yıl Seçiniz..

HAKİKAT DAMLALARI ARŞİV

Dava adamı öyle müstağni olmalıdır ki, herhangi bir hizmetinden ötürü alacağı bir tebessümü, bir teveccühü bile rüşvet kabul etmeli ve beklentinin her çeşidinden uzak durmalıdır.***Canlı .....
Hüzün umumîleştiği ölçüde Allah nezdinde değer kazanır ve gökler ötesinden teveccüh görür. *** Gönülden “âh!” edenin her ‘âh’ına icabet edilmiştir. O’na doğru içten yükselen hiçbir .....
Akıllı ve zekî olmak başka, meselelere enine-boyuna bakabilmek başkadır. *** İlahî atâyı engellerse, bizim vefasızlığımız, durduğumuz yerin hakkını veremeyişimiz engeller. Bazen de Cenab-ı Allah, gelecekte .....
Münafıklar yapıp ettikleri şeylerle inananları aldatma peşinde olduklarından dolayı onların küfrü, muzaaf (iki buudlu) küfür sayılır. ‎ ‎ * ‎ ‎ ‎ * ‎‎ * .....
Adanmış bir insanın mefkûresiyle alâkalı olmayan konularda şahsî bir kısım hedefler peşine düşmesi asla düşünülemez. * * * İstikbal vaad etmeyenlere istikbal emanet edilmez. * .....
Vicdanlara baskının olduğu yerde Demokrasi’den söz edilemez; halkın hissiyatının nazara alınmadığı bir yerde de Cumhuriyet’ten bahsedilemez. *** Peygamber Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm) için –hâşâ– ‘öldü’ gibi .....
Küçük bir şey başarınca her şeyi başaracağını zannetmek şeytanî bir vehimdir. *** Lanet lanet, kin kin, gayz da gayz doğurur; bunların hiçbirinin sevgiyi netice vermeyeceği .....
Bir kimse sadece hilâf-ı vâkî bir beyanda bulunuyorsa o basit bir yalan; söylediği yalana kendisi de inanıyorsa o mürekkep bir yalan, başkalarını da inandırmak için .....
Kur’an-ı Kerim’i iyi anlamak, O’nu iyi ‘okuma’nın yanısıra aynı zamanda dünyayı ve içinde yaşanılan çağı iyi tanımaya bağlıdır. *** Bir insana bir şey okumadan evvel .....
Küfrün asıl vehameti hiçbir sonuç va’d etmemesidir. *** Arkadaşlarımın maneviyata çok iyi inanmasını çok arzu ediyorum. Hayatımızın her saniyesini bir şuur kordonuyla hep Cenab-ı Allah’a .....
Dünya imtihanının sonunda kazanılacak veya kaybedilecek şeyler o kadar büyüktür ki; böyle ciddi bir akıbetle karşı karşıya bulunan akıllı kimselerin lâubâlîce yaşamaları düşünülemez. *** Tarihte .....
Yeryüzünde işlenen vahşet bir zıpkın gibi sineme saplanıyor. Teknolojinin, canavar ruhluların elinde ne hâle geldiğini gördükçe ürperiyor ve dünyanın pırıl pırıl altın bir nesle ihtiyacını .....
“Ne günahım(ız) var ki” diyen kimselere bu düşünceleri günah olarak yeter. *** İbadete tutkun kullar namazı bekletmezler, vaktin bir an önce girmesini ve yeni bir .....
Kendi özünde yokluğa ulaşmış bir insanı bütün dünya bir araya gelse yine de yok edemez. *** Üç-beş insanın imanına ya da imanlarının inkişafına vesile olabilecek .....
Dua, Cenâb-ı Allah’tan bir takım ekstra lütuflar istemek demektir; keyfiyeti de ısrarla devam etmeye vâbestedir. *** Dua, iradeye fer veren bir iksirdir. *** “Rabbimiz! İçine .....
Allah sizi sevmeyince siz de O’nu sevemezsiniz; ama şart-ı âdî planında siz O’nu sevmeyince O da (celle celâlühû) sizi sevmez. * * * Sizi hıfzeden .....
Hak ve hakikat yolundaki başarıları ödüllendirmek, iyiliğe, dolayısıyla da dine ve Allah’a saygının gereğidir. *** Bizim en büyük zaaflarımızdan biri de, akıl, mantık ve muhakemeyle .....
Bir inançsıza iman hesabına tereddüt kazandırmak bile kâr sayılmalıdır. *** Cenâb-ı Allah emanetinini ancak emanette emin olanlara verir. Ehil insanlar çıkana kadar emanet, hep nâehil .....
Din kendisiyle insanlar şekillensin diye gelmiştir; insanlar dini kendilerine göre şekillendirsinler diye değil. * * * Efendimizin dualarında seçtiği kelimeler şu cihan saltanatının Sahibi’nin kapısının .....
Ekmeli ancak ekmel olanlar elde edebilirler.* * *Kalbî ve ruhî hayatı itibarıyla kaybeden, cismanî ve dünyevî olarak kazanıyor görünse de aslında ziyandadır.* * *Yüce bir .....