Hakikat Damlaları-46

Hakikat Damlaları-46
Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Adanmış bir insanın mefkûresiyle alâkalı olmayan konularda şahsî bir kısım hedefler peşine düşmesi asla düşünülemez.


* * *


İstikbal vaad etmeyenlere istikbal emanet edilmez.


* * *


Dirilmenin yolu nazarîyi amelîye çevirme, sonra da amelde temâdî ile olur


* * *


Yıkma düşüncesiyle harabeler, yapma mülâhazasıyla da ümranlar meydana gelir.


***


Allah’tan yine Allah istenmeli; O’nun rızası talep edilmelidir. Bu itibarla da, hakiki bir mü’min, yürekten “Allah’ım, Sen benden razı ol, yeter!” diyebilendir.


***


Namaz bir manada Allah’la irtibata geçmek demektir. Onun için de, namazın başında ve içerisinde, içinizi de, dışınızı da bilip gören bir Zat’ın huzurunda bulunduğunuzu hatırlayacak ve mülahazalarınızı ‘mâsiva’dan arı-duru hale getireceksiniz.


***


Aramadın ki, bulasın!


***


Bir hizmet erinin hedefi kendini aşmak, kendi rekorunu kırmak olmalıdır.


***


İslam’a, maalesef en büyük zararı onu doğru-dürüst yaşamayan müslümanlar veriyorlar. Keşke önce kendimizi bir düzeltebilsek!.


***


Efendimiz’e (aleyhi efdalüssalavât ve ekmelüttahiyyât) inanma Din(in bir rüknü) olduğu gibi, O’nu sevme de Din’dir.


***


Kur’an-ı Kerim, “Ey iman edenler, iman edin!” demek suretiyle bizi her zaman imanımızı gözden geçirmeye, tazelemeye davet ediyor.


***

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo