Yıl Seçiniz..
Hak ve hakikat yolundaki başarıları ödüllendirmek, iyiliğe, dolayısıyla da dine ve Allah’a saygının gereğidir. *** Bizim en büyük zaaflarımızdan biri de, akıl, mantık ve muhakemeyle .....
Evvel-âhir bütün hamd ü senalar âlemlerin rabbi Yüce Allah’a, topyekün salât ü selamlar da Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa’ya, âline, ashabına ve ihsan şuuruyla onlara ittiba .....
Ebû Hureyre (radıyallahu tealâ anh) insanlık âleminin şeref tablosu Efendimiz (aleyhi ekmelüttehayâ)’nın şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin veya .....
Soru: Şahsî dualarımızda en çok zikretmemiz gereken hususlar ve dualarımıza derinlik katan mülahazalar nelerdir? Cevap: Bir insan için rızadan daha üstün bir paye ve Allah’ın .....
Bizi insan olarak yaratan, yarattıktan sonra hadd ü hesaba gelmeyecek kadar lütuflarla donatan, bütün bunların ötesinde de iman ve İslam nimetiyle payeler üstü payelere ulaştıran .....
  Sahabe efendilerimizin önde gelenlerinden Abdullah ibn Ömer’in (radıyallahü anh) rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:   Çok konuşanın .....
Bir inançsıza iman hesabına tereddüt kazandırmak bile kâr sayılmalıdır. *** Cenâb-ı Allah emanetinini ancak emanette emin olanlara verir. Ehil insanlar çıkana kadar emanet, hep nâehil .....
Soru: Üstad hazretleri hizmet insanı için en büyük tehlikelerden birinin de “meylürrahat” olduğunu belirtiyor; onu, umum meşakkatin anası ve umum rezaletin yuvası olarak vasıflandırıyor. Rahata .....
Enes bin Malik hazretleri Rasûlüllah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:   Yalnız kaldığında kendisini Rabbine isyan etmekten alıkoyacak kadar takvası olmayan bir .....
Her şeyi görüp bildiği, her şeyden haberdar olduğu halde her zaman hilmiyle muamele edip, günahlara düşen kullarına ceza vermekte acele etmeyerek onlara defalarca Hakk’a rücû .....
Din kendisiyle insanlar şekillensin diye gelmiştir; insanlar dini kendilerine göre şekillendirsinler diye değil. * * * Efendimizin dualarında seçtiği kelimeler şu cihan saltanatının Sahibi’nin kapısının .....
Soru: Özellikle son senelerde, bazı devlet büyükleri ve onların aile fertleri hakkında tenkit, gıybet ve hatta iftira içeren haberlerin oldukça arttığını görüyoruz. Toplum nezdinde önemli .....
Âlemlerin rabbi Yüce Allah’a, kainatta cilvelenip duran tecellileri adedince hamd ve şükür, varlık âlemine bir rahmet ve topyekün beşeriyete bir şefkat peygamberi olarak irsal buyurduğu, .....
Hazreti Ebû Hüreyre (radıyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte her ifadesi lâl ü güher Efendiler Efendisi şöyle buyurur:   Sahip olduğunuz imkanlar açısından durumu .....
Ekmeli ancak ekmel olanlar elde edebilirler.* * *Kalbî ve ruhî hayatı itibarıyla kaybeden, cismanî ve dünyevî olarak kazanıyor görünse de aslında ziyandadır.* * *Yüce bir .....
Yukluyor....