Yıl Seçiniz..
Hulefâ-i Râşidîn efendilerimizin ikincisi, İslam’ın yüzakı Hazreti Ömer (radiyallahü anh), Efendiler Efendisi (aleyhissalâtü vesselam)’ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:   Yaptığı bir iyilikten dolayı kalbi sürûrla .....
Vicdanlara baskının olduğu yerde Demokrasi’den söz edilemez; halkın hissiyatının nazara alınmadığı bir yerde de Cumhuriyet’ten bahsedilemez. *** Peygamber Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm) için –hâşâ– ‘öldü’ gibi .....
Soru: Enfal Sûresi’nin 24. ayetindeki diriliş çağrısı hangi hususlara işaret etmektedir? “Ba’sü ba’del mevt kahramanları” bu ilahî daveti nasıl anlamalı ve ona icâbet mevzuunda neleri .....
İmran bin Husayn (radiyallahü anh) hazretleri, Efendiler Efendisi (aleyhissalâtü vesselam)’ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: Her kim varlığını Hakk’a ibadete ve O’nun yolunda hizmete adarsa, Cenab-ı .....
Ya Rabbî, ya Rabbenâ ve ya Rabbe’l-âlemîn! Sana yine Senin ilmin ve ma’lûmâtın adedince hamd ve şükür; Peygamber Efendimiz Hazreti Ahmed ü Mahmûd u Muhammed .....
Soru: Bazı bölgelerde yaygınca kullanılan “Bahane Tanrısı” ifadesi ne manaya gelmektedir? Bu tabir hangi mülahazaları çağrıştırmaktadır? Cevap: Kökü eski Türk lehçelerindeki “tengri” sözcüğüne dayandırılan “tanrı” .....
Sevgili Arkadaşlar, Geçen Cuma gecesi anne-babamla beraber Şubat Soğuğu dizisini seyrettik. Hem yaşım küçük olduğundan hem de uzun süredir Türkiye’den ayrı kaldığımdan dolayı bazı olayları .....
Hazreti Câbir (radıyallahü anh) hazretlerinin naklettiği bir hadis-i şerifte Kainatın Medar-ı İftiharı Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyuruyor:   Kul namazı da terketti mi, .....
Soru: Kur’an-ı Kerim’de, pek çok hayrın vesilesi olduğu vurgulanan “hikmet” kavramı hangi manaları ifade etmektedir? Hikmet açısından iman ve Kur’an hizmetini değerlendirir misiniz? Cevap: Hikmet; .....
Küçük bir şey başarınca her şeyi başaracağını zannetmek şeytanî bir vehimdir. *** Lanet lanet, kin kin, gayz da gayz doğurur; bunların hiçbirinin sevgiyi netice vermeyeceği .....
Âlemlerin Rabbi Yüce Mevlâmıza, O Sultanlar Sultanı’nın üzerimizdeki hadd ü hesaba gelmez lütufları adedince hamd ve şükür; mevcûdâtın varlık vesilesi, iki cihan saadetinin rehberi Efendimiz’e, .....
Soru: Tasavvufla alâkalı kitaplarda, insanı en çok tesir altına alan kötü huylardan birinin riyâset tutkusu olduğu ifade ediliyor. Bu tehlikeli istek belli seviyedeki idarecilerle mi .....
Her türlü noksan ve kusurdan münezzeh, bütün güzel isimlerin, aşkın sıfatların sahibi, yegane mabûd, maksûd ve mahbûb; rahmeti her şeyi kuşatmakla birlikte inanan kullarına hususî .....
Sevgili arkadaşlar, Ağaçlar arasındaki evimizin hemen arkasında minik ama oldukça güzel bir gölet var. Ördekler için tam bir yüzme havuzu olan, sincaplara ve geyiklere serin .....
Bir kimse sadece hilâf-ı vâkî bir beyanda bulunuyorsa o basit bir yalan; söylediği yalana kendisi de inanıyorsa o mürekkep bir yalan, başkalarını da inandırmak için .....
Yukluyor....