Yıl Seçiniz..
Soru: Himmet ve gayrete mani büyük bir tehlike olduğu vurgulanan “meylü’t-tefevvuk” ne demektir? Bu tehlikeye karşı korunabilmek için nelere dikkat etmek gerekmektedir? Cevap: Bildiğiniz gibi .....
Ubade bin Sâmit (radıyallahü anh) hazretlerinin naklettiği bir hadis-i şerifte Kainatın Medar-ı İftiharı Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyuruyor:   Kim Allah’a kavuşma arzusu .....
Bütün mevcudatı yaratıp yaşatan Kerîm ü Vedûd Rabbimize, O’nun varlık sahnesinde her an tazelenip duran tecellileri adedince hamd ve şükür, varlığını, birliğini, cemalini, kemalini, sonsuz .....
Allah’ım! Bana vereceğin nimetler beni yoldan çıkaracak ya da çizgimi değiştirtecekse ben onları istemiyorum. Ne olur, beni altından kalkamayacağım imtihanlara tabî tutma!. * * * .....
Sevgili Arkadaşlar, Geçen hafta, can dostum Recep’ten bir mektup aldım. Bir ay kadar önce gönderdiğim mektubun cevabı olarak okuduğum cümleler, inci dizisi gibi göze hoş .....
Medhedilince sevinmek nifak alametidir; hakiki mü’min “koynumdaki akrebi gösteriyorlar” diye düşünüp zemmedilince sevinmeli! * * * Siz Allah’ı seviyorsanız bilmelisiniz ki O da sizi seviyor; .....
Hazreti Enes bin Mâlik (radiyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Efendiler Efendisi (aleyhi ekmelüttehâyâ) şöyle buyurmuştur:   Cenab-ı Hakk’a karşı saygı hisleriyle dopdolu olarak .....
“Kullarımdan sürçerek günah işleyenler ya da kendilerine zulmedenler, (hatalarını anladıkları zaman) Hakk’ın kapısına sığınıp mağfiret dilenirlerse, Rabbilerini çok yarlığayıcı ve bağışlayıcı bulacaklardır” şeklindeki muştu edalı .....
Soru: “Himmet” ne demektir? Halk arasında genellikle hak yolunda infakta bulunma ve gayret gösterme manasında kullanılan “himmet” tabirinin bir tasavvuf ıstılahı olarak anlamı nedir? Cevap: .....
Eşiğine baş koymuş sadık kullarını yalnız bırakmayacağı, Kendisinden uzaklığın zulmetlerinden, zindanlarından halâs eyleyeceği ve kalblerimize ışık, iradelerimize güç, düşüncelerimize istikamet, niyetlerimize de hulûs lutfedeceği recasıyla .....
  Hazreti Enes b. Mâlik (radıyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah Rasûlü (aleyhissalatü vesselam) şöyle buyurmuştur:   İman iki kısımdan müteşekkil bir bütündür; .....
Soru: Bir hadis-i şerifte, “Kim sadece Allah rızası için kırk gün sabah namazına devam ederse, artık kalbinden diline hikmet akmaya başlar.” buyuruluyor. Peygamber Efendimiz’in bu .....
Yörüngesini tutturamayanlar ömürlerini gel-gitlerin ağında harcamaktan asla kurtulamazlar . *** Bir topluluğun izzet ve haysiyeti o topluluğu meydana getiren her ferde bir emanettir. *** Ölüm .....
Âlemlerin Rabbi Allah’a, O’nun mahlukatı üzerindeki hadd ü hesaba gelmez nimetleri adedince hamd ve şükür; ‘mefhar-i mevcudât’ olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e, bizim sıradan değer ölçülerimizle .....
Abdullah ibn-i Abbas (radıyallahü anh) hazretlerinin naklettiği bir hadis-i şerifte, Kainatın Medar-ı İftiharı Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:   Kim sadece Allah rızası .....
Kendi şahsımızla ilgili bir kısım meselelerden dolayı üzüldüğümüz kadar, İslam’ın izzeti ile alakalı hususlarda sıkıntı çekmiyorsak daha alacağımız çok yol var demektir. *** Bugün bizim .....
Yukluyor....