Hakikat Damlaları-22

Hakikat Damlaları-22
Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Medhedilince sevinmek nifak alametidir; hakiki mü’min “koynumdaki akrebi gösteriyorlar” diye düşünüp zemmedilince sevinmeli!


* * *


Siz Allah’ı seviyorsanız bilmelisiniz ki O da sizi seviyor; kalbinizde aşk yoksa O’nun nezdinde bir kıymetiniz olduğu da söylenemez.


* * *


Bir iş temelde hayra bina edilmiş ve aynı zamanda makûliyeti de gözetilmiş değilse niyetin onu güzelleştiremeyeceği açıktır.


* * *


 


Allah’a yakın olmanın en sarîh emarelerinden biri de kibirden uzak yaşamaktır.


* * *


“Allah’ım, yaptığım işlerde, konuştuğum sözlerde azıcık bile olsa kendimi ifade etme gibi bir inhiraf varsa ne olur bana hiçbir şey söyletme!” irşad erlerinin daimî duası olmalıdır.


* * *


Dünyanın en talihsiz insanları başkalarının fikrini almadan, onlara danışmadan iş yapanlardır.


* * *


İnsanın doyuncaya kadar tıka-basa yemesi yediği şeylere karşı içinde bir istikrah uyarır ve hamd duygusunu öldürür. İnsan, gözü sofradakilerdeyken yemeyi bırakmalıdır.


* * *


Kendini yerden yere vur ama başkalarını hep başının üstüne koy!


* * *


Günah işledikten sonra mazeret beyan etmek ayrı bir günahtır. Yapılması gerekli olan şey tevbe, inabe ve evbedir.


­­­ ­­­ ***


Hedef ile o hedefe giden yol arasında her zaman ciddi bir irtibat sözkonusudur. Dolayısıyla hedefleri ciddi olanlar o hedefe doğru yürüdükleri yolda ciddi olmalıdırlar.


***


En küçük nimetlere bile şükretmeyenler, pek büyük ihsanları dahi zayi ederler.