Bir Demet Dua-50

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Âlemlerin Rabbi Allah’a, O’nun mahlukatı üzerindeki hadd ü hesaba gelmez nimetleri adedince hamd ve şükür; ‘mefhar-i mevcudât’ olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e, bizim sıradan değer ölçülerimizle ölçülemeyecek kadar kıymetli aile halkına ve ashabına nihayetsiz salât ü selam ediyor, yolunu bulamamış bir kısım insafsızların kurdukları entrikalar karşısında yaşadığımız acziyeti ve ızdırarı da şefaatçi yaparak bir kere daha hem gücü hem de merhameti sonsuz yüceler yücesi Rabbimiz’in ulu dergahına sığınıyoruz:

 

Rabbimiz! Günahlarımızdan ve hatalarımızdan dolayı bize azap etme! Sen’in azabına uğrayarak helak olmaktan dolayı tir tir titriyoruz; bahtına düştük, ne olur, bizi azabından koru ve bize hem dünyada hem de ahirette afv ü afiyet ver.

 

Ey Yüceler Yücesi Allahımız! Ne şekilde olursa olsun içine yuvarlandığımız bir takım yakışıksız amellerden dolayı Sen’in kapından başka sığınacak yerleri olmayan biz muhtaç kullarını muâhaze etme.. dönüp dolaşıp San’a gönül bağlamış kullarına musallat olmak isteyen vatan, millet, insanlık ve din düşmanlarına fırsat verme.. bizi hem Sen’in hem de yüce habibin Hazreti Muhammed’in (aleyhi efdalüssalavât ve ekmelüttahiyyât) asla dokunulamayan ve zarar verilemeyen himayene dâhil eyle ve yürüdüğümüz yolumuzu her biri birer takva âbidesi haline gelmiş müttakî önderlerin yollarıyla birleştir.

 

Ey ihsanda bulunup kullarını mevhibeleriyle donatmakla hazinelerinden hiçbir şey eksik olmayan yüce Rabbimiz! Bizi de günahların zarar veremeyeceği sağlamlıkta bir sadakat, yüzünü sadece Sana çevirmekle huzur bulan bir kalb ve yalnızca Cemal-i bâ-kemaline ulaşmakla itmi’nana erecek bir ‘sır’ ile donatmanı istiyoruz.

 

Duamızın nihayetinde hitamü’l-misk olacağı mülahazasıyla bir defa daha Efendiler Efendisi’ne, O’nun vefalı ev halkına, sadık yol arkadaşlarına salât ü selam ediyor ve gönlünü açıp ellerini semaya kaldıran bu muzdar kullarının dualarını kabul buyurmanı istirham ediyoruz. Dualarımızı kabul buyur, Rabbimiz!