Bir Demet Dua-51

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Eşiğine baş koymuş sadık kullarını yalnız bırakmayacağı, Kendisinden uzaklığın zulmetlerinden, zindanlarından halâs eyleyeceği ve kalblerimize ışık, iradelerimize güç, düşüncelerimize istikamet, niyetlerimize de hulûs lutfedeceği recasıyla bir kere daha kapısının tokmağına dokunduğumuz âlemlerin Rabbi Yüce Allah’a kâinatın zerreleri adedince hamd ü sena; bir söz erinin “O ki, o yüzden varız” diyerek kendisine bütün insanlığın medyuniyetini ifade ettiği İnsanlığın İftihar Tablosu’na, O Peygamberler Serveri’nin hâlis, muhlis ehl-i beytine ve ashab-ı güzînine deryalardaki su kabarcıkları sayısınca salât ü selam ediyor, düşkünlüğümüzü ve ızdırarımızı şefaatçi yaparak ellerimizi açıp ‘Amin!’ diyoruz:

 

Ey Yüceler Yücesi Rab! İşte yine Sen’in kalblere inşirah salan huzuruna geldik. Sana teveccüh ediyor, mukaddes iklimine sığınıyor ve teveccühümüze teveccühle hem de teveccüh-ü tamm ile mukabelede bulunmanı dileniyoruz. Bize aksine ihtimal verilmeyecek kadar güçlü ve olgun bir iman; hiçbir şirk şaibesiyle bulanmamış berrak bir tevhid telakkisi lütuf buyur. Kalblerimizi, Sen’in için sevilenler dışında zerresi bile Sen’den başkasına tahsis edilmemiş dupduru bir sevgiyle donat. Vicdanlarımızı kusursuz, pâk ve her hususta noksansız bulunduğun mülahazasına bağlanmış ve Zat-ı zülcelaline isnad edilmesinden hoşnut olmayacağın sıfatlardan azade kalmış bir takdis düşüncesiyle mamur kıl.. ve iyilik mülahazasına kilitlenmiş mukarreb kullarına ihsanda bulunduğun gibi bize de topyekün günah, hata, masiyet, batıl mülahaza ve hiçbir sağlam esasa dayanmayan kuruntulardan kurtulma yolları ihsan et!…

 

Ya Rab! Niyazımızın sonunda mukarrebliğin zirvesi Efendimiz Hazreti Muhammed’e, ihlas burcunun kahramanları olan aile halkına ve yol arkadaşlarına salât ü selam ediyor; gönüllerimiz reca duygusuyla dopdolu olarak bir kez daha rahmet-i ilahiyene sığınıyoruz. Dualarımızı kabul buyur, Rabbimiz!