Hakikat Damlaları-20

Hakikat Damlaları-20
Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Kendi şahsımızla ilgili bir kısım meselelerden dolayı üzüldüğümüz kadar, İslam’ın izzeti ile alakalı hususlarda sıkıntı çekmiyorsak daha alacağımız çok yol var demektir.


***


Bugün bizim Kaf Dağı’nın arkasındaki anka kuşunun düşen bir tüyünden bile kendisini mesul tutacak kadar sorumluluk duygusuyla meşbu yüreklere ihtiyacımız var.


***


Derdi şerhetme yeis sebebi yapılmamalı, bilakis metafizik gerilimi ve çalışma azmini artırmaya matuf olmalıdır.


***


“Ben yaptım!” diyenler, kurtuluş aradıkları bir yolda kayıpların en büyüğü olan şirke düşmüş olurlar.


***


Şeytan boş insanlarla uğraşmaz; gayretli kimselerle uğraşır. Binaenaleyh, hizmet alanı artanlar şeytandan Allah’a daha çok sığınmalıdırlar.


***


Hiçbir meslek sadece meslek olduğu için yapılmaya değmez. Onunla hedeflenen gaye önemlidir.


***


Hizmet erlerinin en önemli dinamiği adanmışlık ruhu ve beklentisizliktir.


***


Hâl ile hallolmayacak mesele yoktur.


***


Küçükleri büyük yapan en önemli sıfatlardan birisi hiç şüphesiz büyüklere gösterdikleri hürmet ve saygıdır.


***


Düzen hızı yavaşlatmamalı, hız da düzeni bozmamalıdır.


***


Övülünce sevinme, Kur’an’da münafıkların bir vasfı olarak anlatılmaktadır.