Yıl Seçiniz..
Şer’î şehadetleri kabul olmayan çocuklar bir yönüyle dünyanın en sadık şahitleridirler. * * * Basiret, Efendimiz’in mesajının genel çerçevesidir. * * * İlim gerçek kıymet .....
Rahmetini hatıra getirdikçe reca duygularımızın daha da köpürdüğü âlemlerin Rabbi Yüce Allah’a sonsuz hamd ve şükür; Rabb-i Rahîmimizi bize tanıtan varlığın biricik vesilesi Efendimiz Hazreti .....
Hazreti Ali (radiyallahü anh) Peygamber Efendimiz’in (aleyhissalâtü vesselam) şöyle buyurduğunu nakletmiştir:   “İnsanların en kerimi olmak isteyen Allah’a karşı takva duygusuyla dopdolu olsun..  en kuvvetli .....
Soru: “Kur’ânı sana, bedbaht olasın, sıkıntıya düşesin diye indirmedik” (Tâ Hâ, 20/2) mealindeki ayet-i kerimeyi nasıl anlamalıyız? Cevap : Rasûl-ü Ekrem Efendimiz (sallallahu aleyhi ve .....
Sevgili Arkadaşlar, Peygamber Efendimiz’e vahyedilen ilk ayetin ‘Oku!’ emri ile başladığını öğrenince çok etkilenmiş ve okumanın Allah katında ne kadar önemli olduğunu düşünmüştüm. Zamanla, çok .....
Abdullah ibn-i Ömer hazretlerinin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (aleyhissalatü vesselam) şöyle buyurmuştur:   Bedende başın yeri ne ise, dinde namazın yeri de .....
İlahî rahmetiyle ve bu rahmetinin eseri olan lütuflarıyla topyekün mahlukatı kuşatan Rahman ism-i celîlinin sahibi, Âlemlerin Rabbi Allah’a, mahlukatının solukları adedince hamd ü sena; hem .....
Geçmiş, hal ve gelecek bir vahidin üç yüzüdür ve aralarında gizli bir sır vardır. * * * Günümüzde ancak, sağlam, konumunun hakkını verebilen, ismet ve .....
Soru: Son günlerde bir kez daha medyaya yansıyan çocuk yuvalarındaki işkence hadiselerinin önüne geçebilmek ve kimsesiz çocukları topluma kazandırabilmek için neler yapılabilir? Dinimizin bu hususta .....
Soru: Dünyanın dört bir yanındaki eğitim gönüllüleri ve hoşgörü temsilcileri hakkında, “Bunlar devletin yapamadığını yapıyorlar” şeklinde takdirkâr ifadeler oluyor. Bu tür mülahaza ve beyanları nasıl .....
Kırık gönüllerin inkisârını bilen, onulmaz dertlere derman gönderen, ikliminden gelen esintilerle ruhlarımızdaki yalnızlık ve vahşetleri silen âlemlerin Rabbi Allah’a, O’nun üzerimizdeki nimetleri adedince hamd ü .....
  Hazreti Ebû Hüreyre (radıyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, her ifadesi lâl ü güher Efendiler Efendisi şöyle buyurur:   Doğrudan ya da dolaylı .....
Din, yaşana yaşana insanın tabiatı haline gelebilir; insan onun peşinde olmalı!. * * * Gözyaşları, kalbde duyulan hislerin bestesidir. * * * Kâmil manada dua, .....
En karanlık anlarda, en tenha yerlerde, en kimsesiz çöllerde dahi hep bizimle beraber olan gariblerin enîsi, kimsesizlerin kimsesi ve çaresizlerin çaresi Yüce Allah’a, zerrât-ı kâinat .....
Ebu Zerr  (radiyallahü anh) hazretleri Peygamber Efendimiz (aleyhissalatü vesselam)’ın şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:   “Nerede bulunursan bulun, Allah’tan kork ve hep takva duygusu içinde ol!Bir .....
Yukluyor....