Hakikat Damlaları-17

Hakikat Damlaları-17
Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Din, yaşana yaşana insanın tabiatı haline gelebilir; insan onun peşinde olmalı!.


* * *


Gözyaşları, kalbde duyulan hislerin bestesidir.


* * *


Kâmil manada dua, onu yürekten ortaya koymaya bağlıdır.


* * *


Allah’ım, beni kendi isteklerim yönünde değil Sen’in muradın doğrultusunda yönlendir!


* * *


Davranışlardaki boşluklar ancak niyetle doldurabilir.


* * *


Allah güzeli güzellerden ayırmaz.


* * *


Bazı dönemlerde bazı vazifeler öne çıkar. İçinde bulunduğumuz dönemde en öndeki vazife Hakk’ı ve hakîkati anlatma vazifesidir.


* * *


Kur’an’ın gurbetini izale etmeye niyet etmiş insanlar evvela kendi gurbetlerini giderip kurbet ufkuna ulaşmalıdırlar ki, Kur’an’ın gurbetini giderebilsinler.


* * *


Izdırap bir taraftan insanı Allah’a yaklaştıran en önemli bir dua, diğer taraftan da aksiyona sevkeden çok önemli bir dinamodur.


* * *


Günah işlememe bir fazilet olduğu gibi başkalarının günaha girmesine sebep olmama da ayrı bir fazilet hatta bir vazifedir.


* * *


Allah’tan gelen nimetlerin kesilmemesinin yegane vesilesi, her zaman onları Gerçek Sahibi’ne verip, nefsimiz başta başkalarına izafe etmekten sakınmaktır.  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo