Hakikat Damlaları-19

Hakikat Damlaları-19
Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Şer’î şehadetleri kabul olmayan çocuklar bir yönüyle dünyanın en sadık şahitleridirler.


* * *


Basiret, Efendimiz’in mesajının genel çerçevesidir.


* * *


İlim gerçek kıymet ve derinliğe ibadetle ulaşır.


* * *


Ümit, Cenâb-ı Hakk’ın sonsuz kudretine dayanıp tevekkül etmenin unvanıdır.


* * *


Allah’a doğru yürünen yolda iştiyak nisbetinde kapıların aralanması müyesser olur.


* * *


Dua, sebepler ötesi bir yöneliştir ve onda hâlis tevhid nümâyandır.


* * *


Biz Rabbimizle münasebette tam olursak, O, küçük şeylerle bizi muvaffak eder.


* * *


İstiaze ve Besmele, namazın atkıları gibi olmalı, sonra da namaz o atkılara göre işlenmelidir.


* * *


Dünyanın bütün bağ ve bahçelerine sahip olmanın üç tane insanla ilgilenmek kadar ehemmiyeti yoktur.


* * *


Senin onurun Ka’be değil ki yıkılınca kıyamet kopsun!  


* * *


Allah’ın lütufları ölçüsünde O’na sadık olmak lazım.

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo