Bir Demet Dua-47

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Kırık gönüllerin inkisârını bilen, onulmaz dertlere derman gönderen, ikliminden gelen esintilerle ruhlarımızdaki yalnızlık ve vahşetleri silen âlemlerin Rabbi Allah’a, O’nun üzerimizdeki nimetleri adedince hamd ü sena; Kainatın Medarı İftiharı Peygamber Efendimiz’e, aile halkına ve ashabına denizlerin yüzünde basiret erbabına göz kırpıp duran damlacıklar sayısınca salât ü selam ediyor, Rabbimiz’e yöneldiğimizde, açılacak bir kapıya yönelmiş olduğumuz, O’na yalvardığımızda da matlûbumuza ermiş olacağımız inancı ve recasıyla ellerimizi açıp bir kez daha tazarru ile niyaz ediyoruz:

 

Kerem ve cömertliğine hudut olmayan Yüce Allahımız! Sen’den, lütuf sağanağınla bizleri de sırılsıklam hale getirmeni.. kullarının kalblerini bizim Sana iman ve teslimiyetten nebeân eden duygu ve düşüncemize yönlendirmeni.. biz zayıf  ve muhtaç kullarını muhafaza ve himayen altına almanı.. Hayy ve Muhyî ism-i celîllerinden gelen nurlarla ölmeye yüz tutmuş gönüllerimize hayat üflemeni.. nezd-i ulûhiyetinden ekstra bir armağan olarak göndereceğin ilm-i ledün ile bilip duyma, duyup tanıma ve marifet ufkumuzu genişletmeni.. Sen’in nâm-ı celîlini dünyadaki her yüreğe duyurma istikametinde didinip duran kullarına rahmetinle muamelede bulunarak açılım üstüne açılımlar nasip etmeni ve kerem kapını bizler için de ardına kadar açmanı diliyoruz.

 

Rabbimiz! Bahtına düştük; ne olur, hep düşe-kalka sendeleyerek yürüyen ve ruhları itibariyle bir paçavraya dönüşme tehlikesiyle her zaman karşı karşıya bulunan bu mücrim kullarını takva elbisesi, ihsan urbası, muhabbet ve kurb tacıyla zinetlendir! Sana müştak âşık kullarının başka her şeye kapandıkları gibi, Sen de bizim dışımızı ve içimizi, Cânân mülahazası dışındaki bütün fiil, duygu, düşünce ve hayallerden tecrîd eyle! Sevmediğin ve razı olmadığın ne kadar şey varsa, onların hepsinin dar mahpeslerinden bizleri kurtar!..

 

Biricik kılavuzumuz Peygamber Efendimiz’e, ihsan ve vefa hisleriyle bütünleşmiş aile fertlerine ve mümtaz arkadaşlarına salât u selam ederek bunları Sen’den dileniyoruz, Rabbimiz…

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo