Bir Demet Dua-46

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

En karanlık anlarda, en tenha yerlerde, en kimsesiz çöllerde dahi hep bizimle beraber olan gariblerin enîsi, kimsesizlerin kimsesi ve çaresizlerin çaresi Yüce Allah’a, zerrât-ı kâinat sayısınca hamd ve şükür; Peygamber Efendimiz’e, ehl-i beytine ve ashabına, onların hepsinin hasenâtı adedince salât ü selam ediyor, Rabbimizin en yakın zamanda dünyayı bir kere daha İslam’ın ışığıyla aydınlatacağı, bütün günahlarımızı bağışlayıp bize de gerçek bayramlar yaşatacağı recasıyla, O’nun ulu dergahının önünde bir defa daha diz çöküp ellerimizi kaldırıyoruz:

 

Ey merhameti sonsuz Rabbimiz! Bizim ve cihanın dört bir bucağındaki bütün kullarının sinelerini imana ve İslam’a açmanı; hakikat ile aramıza giren bütün perdeleri de kaldırmanı diliyoruz.

 

Rabbimiz! Şayet, Sen’in bu masum kullarına düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların hakkı, hakikati tanıyıp hidayete ermelerini murad buyuruyorsan, onları en kısa zamanda sırat-ı müstakîme ulaştır; kalblerini iman ve İslam istikametinde yumuşat ve hem bizi hem de onları razı ve hoşnut olduğun amelleri işlemeye muvaffak eyle!

 

Ey kudreti sonsuz Ulu Rabbimiz! Yüce dinini bugün de bir kere daha yücelt.. müslümanları nusretinle te’yîd buyur.. bizim ve inanan kardeşlerimizin mağlubiyeti için gayret gösterenleri, bu menfur isteklerinde fiyaskoya uğrat.. boyunlarındaki tasmayı, ayaklarındaki prangayı kulluklarının en büyük alâmeti sayan bu âciz ve fakir kullarını, kardeşlerimizi ve arkadaşlarımızı da azîz kıl ve tutup kaldır!..

 

İhlasa erdirilmiş, sevgiye mazhar kılınmış ve kurbetle şereflendirilmiş kulların seyyidi olan  Efendimiz Hazreti Muhammed’e, güzide aile fertlerine ve seçkin ashabına salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz, dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!..

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo