Yıl Seçiniz..
Allah var ve bir de O’nun sanatı var. Sanatı Sanatkar’la karıştırmamak lazım. *** Temiz bir zihin ve selim bir kalb isteyenler, her türlü düşünceye vize .....
Abdullah bin Ömer (radiyallahü anh) hazretleri şöyle demiştir: Peygamber Efendimiz (aleyhissalatü vesselam) beni tuttu ve şöyle buyurdu:   “Dünya gurbetinde olduğunu unutma ve hep bir .....
Ey yokluğu varlığıyla süsleyen âlemlerin Rabbi Allahımız! Sana nihayetsiz hamd ve şükür; habibin ve son elçin Hazreti Muhammed (aleyhisselam)’a, aile fertlerine ve yol arkadaşlarına da .....
Soru: Birer disiplin insanı haline gelebilmemiz için Ramazan ayının ne gibi katkıları olabilir? Ramazan-ı şerif bizde ne türlü alışkanlıklar hasıl etmelidir? Cevap: Disiplin, frenkçe bir .....
Kalb kirliliği çoğu zaman göz kirliliğinden kaynaklanır.* * * En iyi kime bildirmişsen Kendini, o ölçüde Sen’i bilmek istiyorum Allahım! * * * Kayıp gitmeyle .....
Abdullah bin Abbas (radiyallahü anh) hazretleri Peygamber Efendimiz’in (aleyhissalatü vesselam) şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:   “Beş şey gelmeden evvel şu beş şeyi ganimet say: İhtiyarlık .....
Her zaman, elimizden tutup, dostlarının yüzüne baktığı gibi bize de rahmetiyle teveccühte bulunacağı ve iç dünyamızı varlığının ziyasıyla nurlandıracağı recasıyla yaşadığımız Yüceler Yücesi Rabbimize mahlukatının .....
Soru: Ramazan-ı Şerif boyunca, toplumun bütün kesimlerinde az-çok bir farklılık hissediliyor. Bu farklılığı sadece kültüre bağlamak doğru mudur? Bu mübarek ayla gelen canlılıkta kültürümüzün tesiri .....
Kur’an’ın muhtevaya göre kelime seçme bakımından da eşi ve benzeri yoktur. * * *Kulluk, idrak ve marifet ufkuna göre bir çizginin adıdır. * * *‘Ne .....
Ka’b bin Ucre (radiyallahü anh) hazretleri Peygamber Efendimiz (aleyhissalatü vesselam)’ın şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:   “Su nasıl ateşi söndürüyorsa sadaka da hataları öyle siler süpürür.” .....
Varlığı her şeyde apaçık görünen, bütün kusur ve noksanlardan da sonsuz derece uzak olan âlemlerin Rabbi Yüce Allah’a, kainatta cilvelenip duran tecellilerinin sayısı adedince hamd .....
Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahîm Allah’a, üzerimizdeki hadd ü hesaba gelmez lütufları adedince hamd ü sena; bütün insanlığa rahmet ve kurtuluş vesilesi olarak gönderdiği habibi .....
Abdullah bin Mesud (radiyallahü anh) hazretleri Peygamber Efendimiz (aleyhissalatü vesselam)’ın şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:   “Zekatını vermek suretiyle mallarınızı koruyup takviye edin..hastalarınızın tedavisinde sadakanın belaları .....
Soru: Kur’an’ın has talebelerinin, hem gıpta etmekten hem de insanları gıptaya sevk etmekten uzak kalmaları gerektiği vurgulanıyor. Bu zaviyeden, hayır yarışında önde koşanların, diğer insanların .....
Denge İslam’ın ruhudur. *** İçimizden kopup gelmeyen emanet ifadelerle kendimizi anlatmaya çalışmamız beyhude bir çabadır. Her söylediğimiz ve her yaptığımız içimizin sesi olmalı. *** İnsanlara .....
Merhaba Arkadaşlar!İki gün önce, evimizin çevresinde dolaşan minik kedileri sevdiğim bir sırada annem yanıma gelerek alışverişe gideceğimizi haber verdi ve hemen hazırlanmamı söyledi. Bu haber .....
İnsanı yaratıp ona Kur’an’ı talim eden ve kullarının terakkisi için bazı zaman dilimlerine değerler üstü değerler veren Cenab-ı Allah’a, rahmetinin tecellileri adedince hamd ve şükür; .....
Yukluyor....