Bir Demet Dua-45

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Ey yokluğu varlığıyla süsleyen âlemlerin Rabbi Allahımız! Sana nihayetsiz hamd ve şükür; habibin ve son elçin Hazreti Muhammed (aleyhisselam)’a, aile fertlerine ve yol arkadaşlarına da varlığın zerreleri sayısınca salât ü selam ediyor; bize kulluğumuzu doyururcasına duyuracağın ve dualarımızı da kabul buyuracağın recasıyla bir kere daha ulu kapına yüz sürüyoruz:

 

Rabbimiz! Sen lütufta bulunanların en güzelisin; bizi de umduklarımıza nâil eylemeni istirham ediyoruz. Başlarımızdan aşağıya sağanak sağanak yağdırdığın nimetlerden dolayı evvel-âhir bütün hamd ü senalar Sana, bizim gibi liyakatsiz gönülleri iman ve İslam’la şerefyâb kıldığın için bütün minnet ve şükran hislerimiz yine Sana’dır; bizi iman ve İslam’la şereflendirdiğin gibi ihsanla ve daha ötesiyle de donatmanı diliyoruz.

 

Ey kudreti sonsuz olduğu gibi rahmeti de sonsuz olan biricik Rabbimiz! Biz âciz bendelerini, ihsanda bulunduğun lütufları geri almak suretiyle ikaba maruz bırakma.. bizi de o nimetlere karşı kör ve nankör durumuna düşmekten sıyanet buyur.. bize hoşnutluğunun mahrumiyetini yaşatma!

 

Ya Rab! Ulu dergahının önüne geldik; Sana hatalarından dolayı uzak düşüp de hatasını anladıktan sonra içi nedametle köpüren bir ihtiyaç sahibinin lisanıyla sesleniyoruz. Dileklerimizi de sevenlerin sevdiklerinden istemesi türünden sayacağını ümid ederiz. Yaptığımız duaları, artık bütün bütün çaresiz kalmış bir muzdarın duası gibi kabul buyur da, nezd-i uluhiyetine kurbet gibi payeler üstü bir payeyle taltif ettiğin kullarının gözlerindeki hicabı kaldırdığın gibi, Hak ve hakikatle bizim aramıza girmiş perdeleri de kaldır!

 

İnsanlığa şefkat peygamberi olarak armağan ettiğin, hesap gününde de günahı olanlara şefaat etme salahiyetiyle serfiraz kıldığın Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile efradına ve ashab-ı güzinine salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz, dualarımızı kabul buyur Rabbimiz…