Bir Demet Dua-41

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

İnsanı yaratıp ona Kur’an’ı talim eden ve kullarının terakkisi için bazı zaman dilimlerine değerler üstü değerler veren Cenab-ı Allah’a, rahmetinin tecellileri adedince hamd ve şükür; İnsanlığın Efendisi Hazreti Muhammed Mustafa’ya, âilesine ve ashabına peygamberliğinin semereleri sayısınca salât ü selam ediyor; onbir ayın sultanı sayılan Ramazan-ı Şerif’i günahlardan arınma ve rıza-yı ilâhiye ulaşma yolunda en iyi şekilde değerlendirmeyi bize de nasip edeceği recasıyla Rahman u Rahim’in huzurunda bir kez daha boyunlarımızı büküyor, ellerimizi kaldırıyoruz:

 

Ey rahmetiyle bütün mevcudatı kuşatan Rabbimiz! Bize ve bütün müslümanlara merhametinle muamelede bulun.. Sana uzaklığın mahrumiyetini yaşatma.. bizi salih kullarından ayırma.. halimize acı da, bizi ne nefsimizle ne de Sen’den uzaklaştıracak herhangi bir şeyle göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa başbaşa bırakma.. yardımcımız, koruyanımız ol ve bizi nusretinle te’yid buyur, buyur ki Sen koruyanların en güzelisin ve Sen’in gücünü aşkın hiçbir şey yoktur.

 

Rabbimiz! Önümüzden, arkamızdan, sağımızdan ve solumuzdan gelebilecek bütün tehlikelerden bizi muhafaza buyur.. açığıyla-gizlisiyle, büyüğüyle-küçüğüyle her türlü şirkten ve şirk şaibesinden emin eyle.. bizden yüz çevirme; çevirme ve bize şefkat ve re’fetinle teveccühte bulun.. rızıkların en güzeli olan mağfiretinle bizi yarlığa ve iyilik düşüncesine kilitlenmiş salih kullarından eyle!

 

Mahlukatın en şereflisi ve mevcudatın Efendisi’ne, hürmete ziyadesiyle layık aile halkına ve ashab-ı güzinine salât ü selam ederek niyazımızı Kabe-i Muazzama’dan yükselen yakarışlar gibi kabul etmeni diliyoruz. Dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!