Bir Demet Dua-43

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Varlığı her şeyde apaçık görünen, bütün kusur ve noksanlardan da sonsuz derece uzak olan âlemlerin Rabbi Yüce Allah’a, kainatta cilvelenip duran tecellilerinin sayısı adedince hamd ve şükür, muallim-i ekber ve eşsiz rehber Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed’e, ehl-i beytine ve sahabe-i güzinine, kainattaki mevcudat sayısınca salât ü selam ediyor, dillerimizin gönüllerimizle bir olup ‘Gufran, gufran!’ diye niyaza durduğu şu semeresi bol mevsimde bir defa daha ellerimizi kaldırıyoruz: 

 

Allahım! Sen’den bizi yolların doğrusuna iletmeni ve takva duygusu ile dopdolu hale getirmeni dileniyoruz. Nefislerimizin içimize akıtabileceği her türlü şer düşüncesinden, Sen’inle aramıza girip perde olabilecek ve bizi Habîb’inin yolundan alıkoyabilecek bütün manilerden de yine Sana sığınıyoruz.

 

Rabbimiz! Kalblerimizi topyekün şüphe, şehvet, gaflet ve nefsanî hazların kirlerinden arındır ve bizi her haliyle örnek seçkin kullarından eyle.. gönlümüzü, dilimizi zikir ve şükür hisleriyle, hamd ü sena sözleriyle doldur; doldur da bütün latifelerimizle dipdiri hale gelelim.

 

Ya Rab! Ruhlarımızı rıza makamına yükselt ve bizi hep kalb ve ruhun yüce ufuklarında gezdir!

 

Kainata rahmet peygamberi olarak gönderdiğin Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile fertlerine ve bütün ashabına salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz, Rabbimiz…