Bir Demet Dua-42

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahîm Allah’a, üzerimizdeki hadd ü hesaba gelmez lütufları adedince hamd ü sena; bütün insanlığa rahmet ve kurtuluş vesilesi olarak gönderdiği habibi Hazreti Muhammed (aleyhisselatü vesselam)’a, nezih aile fertlerine ve seçkin ashabına onların hasenatı adedince salât ü selam ediyor; iyiliklere ve salih amellere onbinlerle cevap verildiği şu çok bereketli mevsimde el açıp bir kez daha Rabb-i Kerîmimizin ulu dergâhına sığınıyoruz:

 

Allah’ım! Semi’ ve Alîmsin, her sesi işiten ve ilmiyle her şeyi kuşatan Sen’sin; Sen yakarışlarımızı da duyar, gizli-açık bütün hallerimizi de bilirsin. Dualarımızı kabul buyur ve beklentilerimizi boşa çıkarma.. ihtiyaçlarımızı gider ve ne olur bize terkedilmişlik hüsranını yaşatma!

 

Rabbimiz! Sen’den Cennetini dileniyoruz. Ona yaklaştıracak kavlî ve fiilî amelleri işlemeye bizi muvaffak kıl. Cennetini istediğimiz gibi rızanı da arzuluyoruz; rahmetinle ve fazlınla muamele buyur da bizi Senin hoşnutluğunu kazanmış bahtiyarlardan eyle! Bize imanın hakikatini yakîn derecesinde öyle duyur ki, sadece Senin mehabetini duyalım ve haşyet duygumuz da yalnızca Sana karşı olsun!

 

Rabbimiz! Bizi korktuklarımızdan emin eyle ve duamıza icabette bulunarak istediklerimizi ihsan et. Kıymetlerini bilemediğimiz için hiç ihtiyaç hissetmediğimiz ve rahmet hazinenden dilenmediğimiz nimetleri bile bize lutfeden Cömertler Cömerdi!.. İşte şimdi, ihtiyacımız olan şeyleri Sen’den dileniyoruz. Verenlerin en güzeli Sen’sin ve biz de Sen’in nezd-i rububiyetinden gelecek lütuflara her zaman muhtacız.

 

Ellerimizi indirirken, arz u semayı yüzü suyu hürmetine yarattığın Kainatın İftihar Tablosu Hazreti Ahmed ü Mahmud u Muhammed Mustafa’ya, ailesine ve ashabına bir kere daha salât ü selam ediyor, iki salât ü selam arasına sıkıştırılmış niyazların reddolunmayacağı ümidiyle dualarımızın kabulunü bekliyoruz, Rabbimiz!