Bir Demet Dua-44

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Her zaman, elimizden tutup, dostlarının yüzüne baktığı gibi bize de rahmetiyle teveccühte bulunacağı ve iç dünyamızı varlığının ziyasıyla nurlandıracağı recasıyla yaşadığımız Yüceler Yücesi Rabbimize mahlukatının solukları adedince hamd ü sena; kainata mücessem bir rahmet olarak gönderdiği Habibi Muhammed Mustafa’ya, nezih ve pak aile halkına, ashab-ı güzinine yeryüzünü şenlendiren yağmur damlaları sayısınca salât ü selam ediyor; rahmet tecellilerinin inananları bir başka türlü kuşatıp ulûfe üstüne ulûfelerin dağıtıldığı şu kutlu zaman diliminden ‘mağfûrîn’ olarak çıkmayı ümid ederek bir kez daha yeni bir azim ve ümitle Rabbimizin ulu dergahına yöneliyoruz:

 

Ey her şeyi bilen Alîm Rabbimiz! Bizi nezd-i uluhiyetinden göndereceğin ilham hüzmeleriyle doyur! Ve ey kullarını cezalandırmakta acele etmeyen hilm sahibi Halîm Rabbimiz! Bu tahammülü az kullarını, sinelerini sabr-ı cemille doldurmak suretiyle teyîd buyur! Ve ey yaptığı bütün işlerinde sayılamayacak kadar hikmetler bulunan Hakîm Rab! Yakîne susamış şu kullarının kapalı gözlerini de icraatındaki yüce ve derin hikmetlere aç!

 

Ya Hayy u ya Kayyum! Ey gerçek hayatın Sahibi ve her şeyin varlık ve devamı Kendisine muhtaç bulunan Rabb-i Rahîm! Vicdanlarımızda sürekli Zat-ı Akdes’ini yâd etmeye bizi muvaffak kıl ve bütün latifelerimizi zikrinle ihya buyur.. bir an bile olsa doğruluktan ve doğru yoldan bizi cüdâ düşürme!

 

Allahım! Ağaçların dallarına asılı yapraklara ve meyvelere varana kadar kainatta dönüp duran bütün hadiseler.. insanların içlerinde gezip dolaşan hayaller, düşünceler.. sır ve hafîlerdeki dereceler… bunların hepsi sadece Sen’in deymûmiyetin ve kayyûmiyetinle (nihayet ve yeniden oluş gibi hallerden münezzeh, ezelden ebede dâim, kâim ve bâkî bulunmanla) olmaktadır. Onların tamamı Senin varlığına ve birliğine şahit, müşahitler için de birer delildirler. Hepsi Sen’in emrin, teshirin ve evirip çevirmenle varlığı tatmaktadır. Ya Rab! Ne olur, bizim matlubumuzu ve maksudumuzu da teshir buyur; Sen’den ulu adını ve hakkın sesini soluğunu cihanın her bir bucağında ila buyurmanı diliyoruz.

 

Kainata rahmet peygamberi hem de bütün peygamberlerin reisi olarak gönderdiğin Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile fertlerine ve bütün ashabına salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz, Rabbimiz…