Yıl Seçiniz..
Soru: Peygamberlerin gönderilişinin en önemli hikmetlerinden birinin Zât, sıfât ve esmâsı itibarıyla “min haysü hüve hüve” bir ulûhiyet anlayışının ortaya konması ve bu hakikatin ruhlara .....
Soru: “Rızkınızı yerin derinliklerinde arayınız” mealindeki hadis-i şerif nasıl anlaşılmalıdır; bu nebevî beyanın mü’minlere yüklediği vazifeler nelerdir? -Dünya, “darü’l-hikmet”; ahiret ise, “darü’l-kudret”tir. Âhirette Cenâb-ı Hakk’ın .....
Kitap Adı : Kitap ve Sünnet Perspektifinde Kader Özetleyen : İsmail Büyükçelebi Yazarı : M. Fethullah GÜLEN Dili : Türkçe Yayınevi : Nil Yayınları Sayfa .....
Kitap Adı : Sünnetin Tesbiti Özetleyen : Harun Karipçin Yazarı : Muhammed Accâc El-Hatîb Dili : Türkçe Yayınevi : Yeni Akademi Yayınları Sayfa Sayısı : .....
Soru: Merhum Muhammed İkbal, “Hac, mü’minlere göç etmeyi öğretir ve onlardaki vatan mefhumunu yakar!” diyor. Bu sözü de tahlil sadedinde, “vatan” nedir ya da neresidir? .....
Soru: Muhterem Efendim! Hizmet mülâhazasıyla dünyanın değişik yerlerine giden muhacirler hatırınıza geldiğinde, gözlerinizde tüllendiğinde neler hissediyorsunuz? Lütfeder misiniz? Cevap: Öncelikle şunu ifade etmeliyim: Ben kıstas .....
Kitap Adı : Hira dergisi, 18. Sayı (Ocak-şubat-Mart 2010) Özetleyen : Eşref Önen Yazarı : Dili : Arapça Yayınevi : Işık Yayıncılık Sayfa Sayısı : .....
Soru: Kıyametin alâmetlerinden biri olarak haber verilen “Herc” ne demektir? Herc’in vuku bulacak olması bir kader midir; yoksa, bu türlü ihbarlar için de “atâ’nın kazayı .....
Soru: Usulsüzlük cenderesinde, teâruz ve tesâkutlar ağında insanımızın âdeta kıvrandığı bir dönemde hakikatlerin heder olup gitmemesi için güzel bir üslûba ve hususiyle de üslûpta hikmete .....
Soru: Bazen bir toplumun veya kurumun değişik fertlerinde meydana gelen kusurlar, o heyetin her bir ferdi tarafından işlenmiş; bazen de farklı zamanlarda vukû bulmuş hatalar, .....
Soru: Hakikate uyanmış ruhların sürekli tecellî avına çıktıkları ve bilhassa gecelerde tecellî avladıkları ifade ediliyor. Tecellî avı ne demektir. Tecellî nasıl avlanır? Tecellî bilindiği ve .....
Soru: Resûl-ü Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) için göz aydınlığı ve gönül süruruna vesile olan İnşirah Sûresi’nin ve bilhassa bu sûre-i celilede beyan buyrulan .....
Soru: İrşad ve tebliğ insanına, yüklendiği kudsi vazifeyi yaparken verilen ziyade kabiliyet, istidat ve ihsanlardan bahsedilebilir mi? Bu ziyade lütuflar hangi türdendir ve onları celbedecek .....
Yukluyor....