Yıl Seçiniz..
Herkesin değeri niyetinin enginliği kadardır. *** Ciddiyet, marifetle mebsuten mütenasiptir (doğru orantılıdır). *** İnsan, kendini okuyabildiği ölçüde içe doğru derinleşebilir.  *** Yapılan her iş, Allah’ın, .....
Zatında, sıfatlarında ve fiillerinde hiçbir dengi ve benzeri bulunmayan, varlıklara hayat veren ve varlığıyla bütün mahlukâtı ayakta tutan fakat kendi varlığı hiçbir varlığa bağlı olmayan .....
Soru: “İffet” ne demektir; iffetin çerçevesini belirleyen hususlar nelerdir? Cevap: “İffet”; çirkin söz ve fiillerden uzak kalma, hayâ ve edep dairesinde bulunma, doğruluk, dürüstlük ve .....
Hüznün son haddine vardığı nokta, sürura kapının aralandığı aynı noktadır. Onun içindir ki, Mirac senesi, “Senetü’l-hüzün” iken “Senetü’s-sürûr” olmuştur. *** Başkalarının hata ve günahlarını serrişte .....
Abdullah ibn-i Ömer (radiyallahü anh) hazretleri, Efendiler Efendisi (aleyhissalâtü vesselam)’ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:   “Hakiki saadet ve gerçek bahtiyarlık, Rabbine karşı halis kulluğunda her .....
Yanıp-sönen bütün nurların ışık kaynağı.. Kendi Kendine var, varlığıyla da zaman ve mekân üstü.. her an binleri, yüzbinleri var eden.. onlarla varlığını gösteren.. onlarda gözettiği .....
Soru: Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem), “Allah’ım fâcirin celâdetinden, müttakînin de aczinden sana sığınırım!” sözünü nasıl anlamalıyız? Özellikle, müttakînin aczinden Allah’a sığınma ne ifade .....
Sevgili Arkadaşlar, Evvelki yazıda da belirttiğim gibi, bir Mi’raç programı vesilesiyle çıktığımız seyahatten dolayı geçen haftanın üç gününde Ayyüzlü’den ayrı kaldık. Birkaç saatlik uçak yolculuğu .....
Gecelerin sürpriz meyvelerini tatmayanlar başkalarını uzun süreli besleyemezler. *** Cennet, Allah’ın insanlara sevgisinin tezahürüdür. *** Cenab-ı Hakk’a ulaşmanın “burak”ı ihlastır. *** Gülde bile diken vardır. .....
Sahabe-i güzîn efendilerimizden Abdullah ibn-i Amr (radıyallahü anh) hazretleri, Peygamber-i zîşan Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir.   Dünyaya gönülde yer vermemek .....
Değişik vesilelerle yetersizliğimizi ve tutarsızlığımızı hatırlatarak gözlerimizdeki perdeyi aralayıp dergâhına sığınma yollarını gösteren.. ömrünü dün ve bugün arasında yalpa yaparak geçiren mağmûm ruhları, varlığımızın özünden .....
Soru: “Hukuk devleti” ifadesinden ne anlaşılmalıdır? Size göre gerçek bir hukuk devletinin vasıfları nelerdir? Cevap: Bu, tahlili oldukça zor ve çetin bir mevzu… İhtisas sahama .....
  *** Allah’ın rızasını elde etmekle hiçbir gaye tartılamayacağı gibi onu kazanma vesilesi olarak da i’lâ-yı kelimetullahla hiçbir amel tartılamaz. *** Davranışların tabiata mal olması .....
Taşı toprakla, toprağı-suyu mini mini canlılarla buluşturan, buluşturup dört bir yanı cennet bahçelerine çeviren; etten-kemikten, kandan-irinden var ettiği bir cismi, meleklerle, melekûtla, ruhânîlerle buluşturup tanıştıran, .....
İbn-i Ömer ve Sehl ibn-i Sa’d (radıyallâhu anhümâ) hazretleri, Efendiler Efendisi’nin şöyle buyurduğunu naklederler:   Nasıl istersen öyle yaşa, fakat bil ki, bir gün mutlaka .....
Yukluyor....