Bir Demet Hadis-8

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

İbn-i Ömer ve Sehl ibn-i Sa’d (radıyallâhu anhümâ) hazretleri, Efendiler Efendisi’nin şöyle buyurduğunu naklederler:

 

Nasıl istersen öyle yaşa, fakat bil ki, bir gün mutlaka öleceksin.
Kimi seversen sev ama unutma ki, bir gün ondan ayrılacaksın.
Dilediğin gibi davran, lâkin şu da her zaman hatırında olsun ki, her yaptığının karşılığını mutlaka göreceksin.

 

Hâkim, Müstedrek, 4/360; Taberânî, Mu’cemu’l-Evsad, 4/306;
 Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 2/252

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo