Bir Demet Dua-38

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Değişik vesilelerle yetersizliğimizi ve tutarsızlığımızı hatırlatarak gözlerimizdeki perdeyi aralayıp dergâhına sığınma yollarını gösteren.. ömrünü dün ve bugün arasında yalpa yaparak geçiren mağmûm ruhları, varlığımızın özünden kaynaklanan isteklere, iştiyaklara uyaran ezel ve ebed âleminin biricik Hükümdârı Rabbimiz’e, O’nu zikredip duran mevcudatın nefesleri adedince hamd ü sena; gökler velîmesine çağrılan Hakk’ın özel davetlisi, herkesin gözünü diktiği “Kâb-ı Kavseyn”’e uğrayıp geçen ve “Sidretü’l-Müntehâ”’nın misafiri olmak sadece Kendisine bahşedilen Mirac Şehsuvarı Efendimiz’e, O’nun âl ve ashabına, inananların hasenatı sayısınca salât ü selam ediyor, acz u fakrı şiar edinerek gücü her şeye yeten Mevlâ’mıza yakarışa geçiyoruz:

 

Rabbimiz! Bizim için de nezdindeki hazinelerin kilitlerini açmanı ve esrar-ı rubûbiyetinin perdelerini aralamanı dileniyoruz. Bize ulûhiyetinin esrarıyla teveccühte bulun.. azamet ve kibriyanla öyle tecelli et ki, gönül gözlerimiz Seni unutup da kendimize ve masivaya takılmaktan kurtulsun.. nurunun şualarıyla bütün cismanî meyillerimizi siliver, siliver de hayvaniyetimize bakan yönüyle keyfiyet ve kemiyet darlığına dûçar kalmayalım.

 

Ey Rabbimiz! Biz âciz, zayıf, garip ve muhtaç kullarına rahmaniyetin, rahîmiyetin, inayet ve riayetinle nazar kılmanı istiyoruz. Senin ulu dergahına yönelen şu derbeder gönülleri boş çevirme!

 

Biricik önderimiz Peygamber Efendimiz’e, ihsan ve vefa hisleriyle bir bütün haline gelmiş aile efradına ve seçkin arkadaşlarına salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz, Rabbimiz…

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo