Bir Demet Dua-37

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Taşı toprakla, toprağı-suyu mini mini canlılarla buluşturan, buluşturup dört bir yanı cennet bahçelerine çeviren; etten-kemikten, kandan-irinden var ettiği bir cismi, meleklerle, melekûtla, ruhânîlerle buluşturup tanıştıran, yarıştıran Rahmet Sultanı Rabbimize, O’nun ilmi adedince hamd ü sena; “Bir gün Benim adım güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır” diyerek ümmetine ufuklar çizen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e, tertemiz ve dupduru ehl-i beytine, atların cidiko kemikleri üzerinde, dünyanın dört bir yanına, o Nam-ı Celîl-i Muhammedî’yi götürmek için koşturup duran yârân-ı güzînine, çöllerdeki kumlar, deryalardaki damlalar adedince salât ü selam ediyor, boynumuz bükük, elimiz açık, gönlümüz, niyazımızın mutlaka kabul göreceği recasıyla dopdolu olarak Hakk’ın yüce kapısında bir kere daha içimizi dökmek istiyoruz:

 

Rabbimiz! Sen’den, yerde ve gökteki bütün kullarının kalblerinde bizim için bir vüdd (sevgi) zemini hazırlamanı diliyoruz. Nezdinde armağanların en güzeli olan kurbet payesine mazhar olmuş enbiya ve mürselîne teveccühte bulunduğun gibi bizi de teveccüh ve hüsn ü kabul mevhibelerinle donat.. bizimle cinnî ve insî şeytanların; şu geçici dünya hayatında, onların saptırma, dalâlet yollarına çekme, tesvîl (ayartma) ve tezyîn (süslü gösterme) arzularının arasını meşrık ve mağrip arasındaki mesafe kadar uzak tut!.

 

Rabbimiz! Kapında acz u fakr içerisinde reca duygusuyla dilendiğimiz şeyleri bize lutfedeceğine inanıyoruz. Sen, Rauf ve Rahîm’sin; ne olur, umduklarımızı boşa çıkarma!.

 

Efendiler Efendisi’ne, O’nun nezih aile fertlerine, seçkin arkadaşlarına salât ü selam ederek bunları Senden dileniyoruz, Rabbimiz!

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo