Bir Demet Dua-40

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Zatında, sıfatlarında ve fiillerinde hiçbir dengi ve benzeri bulunmayan, varlıklara hayat veren ve varlığıyla bütün mahlukâtı ayakta tutan fakat kendi varlığı hiçbir varlığa bağlı olmayan âlemlerin Rabbi Allah’a sonsuz hamd ü sena; bütün mevcudâtın yüzü suyu hürmetine yaratıldığı, ‘Sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım!’ hitab-ı mübeccelinin biricik muhatabı, kâinatın Efendisi Hazreti Ahmed ü Mahmud u Muhammed Mustafa’ya, O’nun aile fertlerine ve her biri bir vefa ve sadakat sembolü olmuş arkadaşlarına kainatın zerratı adedince salât ü selam ediyor; afv ü mağfiretin sağanak sağanak yeryüzüne indiği şu bereketli günlerde, merhameti sonsuz Rabbimiz’e bir kere daha yalvarıyoruz:

 

Ey ululardan ulu Rabbimiz! Bizi, Senin azamet ve ululuğun karşısında kulluk hakikatini kavramış, yüzü her zaman yerde olan kullarından eyle.. buudları ölçülemeyecek kadar geniş olan ihsan ü atâ hazinelerinden ve hadd ü hesabı olmayan bereket kaynağı fazlından bize de bol bol lütufta bulun!.

 

Ey her şeyin yegane sahibi yüce Rabbimiz! Dostluğunla şerefyab kılarak lütufta bulunduğun kulların gibi, bize de lütufta bulun; Sana düşmanlık edenleri mahrum ettiğin şekilde bizi de nimetlerinden mahrum etme; Sen mü’minlerin dostu ve yardımcısı, Senden talepte bulunanların isteklerini is’af eden biricik kerem sahibisin! Zaten Senin keremin sadece halis müminlere, teveccühün de ebrar ve mukarrebîne mahsus değildir; Sen her şeyi kuşatan rahmetinle dilediğini ihsan ve ikrama boğarsın… Evet, Sen lütuflarında sınır olmayan cömertler cömerdi, kullarının bütün ihtiyaçlarını görüp onları başkalarına el açma zilletinden kurtaran Ganiy-yi Hakîkî ve merhamet şualarıyla bütün varlığı sarıp sarmalayan yüceler yücesi Rahîm ü Alî’sin.

 

Duamızı, Senin yüce Habîbine, saadet hanesinin kutlu fertlerine ve ashab-ı güzînine bir kere daha salât ü selam ederek bitiriyor ve nezdinde onları şefaatçi eyleyerek halimizi arz ediyoruz; dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo