Bir Demet Dua-39

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Yanıp-sönen bütün nurların ışık kaynağı.. Kendi Kendine var, varlığıyla da zaman ve mekân üstü.. her an binleri, yüzbinleri var eden.. onlarla varlığını gösteren.. onlarda gözettiği hikmetlerde meşîet ve ilmini hatırlatan.. her şeyi değiştirerek değişmezliğini iş’âr eden.. hedef eksenli yürüyenlere eşyâ ve hadiselerin sırrını ve yolların büyüsünü fısıldayan Rabbimize, O’nun kainatın üzerinde parıldayıp duran tecellileri adedince hamd ve şükür; nübüvvet silsilesinde vücudu Hakk’a en açık bürhan.. Hazreti Zat’ın ilk mir’at-ı mücellâsı.. ilahî sıfatların en şeffaf mahall-i tezahürü.. kâlî ve hâlî, Hakk’ın en fasih tercümanı, Allah’ın cihanda mücessem rahmeti ve bizlere lütuf ve nimetlerini tamamlamasının remzi Efendimiz (aleyhisselam)’a, âline, ashabına çöllerdeki kum taneleri ve deryalardaki su damlaları adedince salât ü selam ediyor, ihtiyaç ve ızdırarları son noktaya ulaşmış muhtaç ve muztarlar olarak Rabbimizin inayet kapısını bir kere daha çalıyoruz:

 

Ey güzel isimlerinden birisi de ‘Eman’ olan ve kullarına her zaman emniyet va’deden Yüceler Yücesi Rabbimiz! Biz âciz kullarını da korktuklarımızdan emin eyle.. ihtiyacımız olan şeyleri lutfet.. bizi, ihsan ü atân ile lütuflara boğduktan sonra onlardan mahrum etmek suretiyle cezalandırma…

 

Senden hoşnutluğunu talep ediyoruz. Bir kere ‘Ben sizden razı oldum’ dedikten sonra, ne olur daha bize gazabınla muamele etme.. hadiselerin mahiyet-i nefsi’l-emriyelerine muttali olabileceğimiz şekilde gözlerimizi hakka’l-yakîn ufkuna aç.. bizi tevekkül ve teslim mevhibelerinle öyle donat ki, sadece Sana karşı mehafet ve mehabet hisleriyle dolalım; dolalım da Senden başka hiç kimseye karşı bir korkumuz olmasın.. başka yerlere değil, sadece Senin ulu dergahına yönelelim ve başka kapılarda değil yalnızca Senin kapında dilencilikte bulunalım.

 

Ya Râb! Senin hududu olmayan merhametine sığınıyor ve “bazı yüzlerin ağardığı, bazılarının da karardığı” o dehşetli mahşer gününde bizi yüzü ağaranlardan eylemeni ve ebrar ve mukarrebînin seyyidi olan Efendiler Efendisi’nin sancağı altında biraraya gelen dostlarının arasına almanı diliyoruz.

 

Rab olarak Senden razı olanların ve Senin kendisinden razı olduğun kullarının en mükemmeli, Nebiy-yi zîşan Efendimiz’e, kadr u kıymetleri pek yüce hane halkına ve ashabına niyazımızın sonunda bir kere daha salât ü selam ediyor ve semaya doğru kalkan ellerimizin geri boş dönmeyeceğini ümid ediyoruz; dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo