Ortak Dua – 1

Ortak Dua – 1
Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Sevgili dostlar,

Belli bir mülahazaya binaen, bazı ayetlerden sadece bir kısım ifadeler iktibas edilerek hazırlanan bu dua, mümkünse günde 100 defa okunmalıdır.
Allah kabul eylesin.

 

dua

(Yukarıdaki Resme Tıklayarak Büyütebilirsiniz)            DUAYI YAZDIR

Allah, ululardan ulu, yüceliği ayanlardan ayân.. Ne kadar hamd ve övgü varsa, kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın, (hangi nimete  iyiliğe yönelik olursa olsun), ezelden ebede kadar bütün hamdler, Cenâb-ı Allah’a mahsustur. Sabah akşam, O’nu en mükemmel sıfatlarla takdis ve her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederiz.

 

Rabbimiz! Âlemlere rahmet Rasûl-ü zîşânı, âlini, ashabını salavâtlarla anıyor ve dualarımızı kudsi bir dilekçe olarak dergah-ı uluhiyetine arzediyoruz..

“Ya Rabbenâ! Eğer unuttuk veya kasıtsız olarak yanlış yaptıysak bundan dolayı bizi sorumlu tutma! (…) Affet bizi, lütfen bağışla kusurlarımızı, merhamet buyur bize! Sensin Mevlâmız, yardımcımız! Kâfir topluluklara karşı Sen yardım eyle bize!”
İnananların aleyhinde koşuşturan ve planlar kuran ne kadar zavallı varsa, bütününe bizleri üstün eyle! Menfûr emellerine ulaşmalarına fırsat vermemede bizleri istihdam eyle ve bizi nusretinle, hıfz u inayetinle te’yîd buyur!

“Ey bizim kerîm Rabbimiz, (…) işlerimizdeki aşırılıklarımızı affet! Ayaklarımızı hak yol-da sabit kıl ve kâfirler gürûhuna karşı bize yardım eyle!”

Hayatlarını Senin masum kullarına adavet etmeye bağlamış din ve diyanet düşmanlarını bütün teşebbüslerinde hezimete uğrat.. onları sarsıntı üstüne sarsıntıya maruz bırak.. birlik ve düzenlerini boz.. hepsini bölük-pörçük et.. birbirlerine düşür.. kirli emellerine ulaşmalarına müsaade etme ve o insanlık mahrumlarına karşı her zaman biz kullarını nusretinle te’yîd buyur!

Rabbimiz! Duamızın sonunda Sana olan minnet ve şükran hislerimizi bir kere daha tekrarlıyor, Efendiler efendisini, âlini, ashabını bir kez daha salavâtlarla yâd ediyor, dualarımızı kabul buyurmanı diliyoruz. Ne olur, bizleri dualarına icabet edilmeyen mahrumlardan kılma!
Amin!..