Ortak Dua – 8

Ortak Dua – 8
Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Sevgili dostlar,

İhtiva ettiği mülahazaların bir kısmına göre meali verilen bu dua her gün okunmalıdır. Allah kabul eylesin.

 

dua

(Yukarıdaki Resme Tıklayarak Büyütebilirsiniz)            DUAYI YAZDIR

   Bismillahirrahmanirrahim

Azametine yakışır bir şekilde, Mevlâ-yı Müteâl’in büyüklüğünü ilan ederiz. O’na sonsuz hamd u senalar olsun.. O’nun her türlü noksan sıfatlardan berî olduğu ve mükemmel sıfatlarla muttasıf bulunduğunu sabah-akşam dile getiririz.

Hamd ve övgülerin bütünü, Âlemlerin Rabbi Allah’adır. Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselama, temizlerden temiz ve güzel ahlak sahibi âline, doğru yolu arayan ve rehbersizlikle kıvrananlar için karanlıklar içinde birer hidayet yıldızı mesabesindeki güzide ashabına salat u selam olsun.

Rabbimiz! Kutsal kitabın Kur’an-ı Kerim’de “O nesneler mi üstün yoksa, çaresiz kalıp Kendisine yalvaran insanın duasını kabul edip sıkıntısını gideren ve sizi dünyada halifeler yapan Allah mı?” buyuruyorsun ki, sözün haktır ve en doğru söz, Senin sözündür. Bizler, kolu-kanadı kırık bir durumda, bütün esbabın sukût ettiği bir hâlet yaşıyoruz. Derdimize derman bulabileceğimiz tek kapı, Senin kapındır. Senin her şeye yeten gücüne ve her şeye nigehbân riayet ve kelâetine ızdırarla muhtacız. N’olursun, gerek perişan halimizden ve gerekse dilimizden dökülen kelimelerden yükselen ihtiyaç ve dualarımızı kabul buyur. Hayır adına neye ihtiyacımız varsa, bizlere bahşet. Senin hakkında hüsn-ü zannın zirvesini besliyoruz. Beklentilerimizi boşa çıkarma ve bizleri dergah-ı uluhiyetinden eli boş çevirme! Rızâna erme konusunda ilerlemeye çalıştığımız yolu kesen gulyabanileri ve bizlere düşmanlık besleyenleri Sana havale ediyoruz, onların haklarından gel! Onların, kötü emellerine ulaşmalarına, bizimle Rızan arasına girmelerine fırsat verme! Ey Celâl ve ikram sahibi “Zü’l-celali ve’l-İkram”! Celâlinle onlara tecelli et ve planlarını akim bırak, bizlere de ikramınla tecelli buyur ve nimetlerinle bizleri serfiraz kıl. İlminin ihatası vüs’atinde ve malumatının sonsuzluğu adedince Efendimize, güzide âline ve karanlıkta birer kandil mesabesindeki hayırhâh ashabına salat u selam eyle, Rabbimiz!