Ortak Dua – 5

Ortak Dua – 5
Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Sevgili dostlar,

İhtiva ettiği mülahazaların bir kısmına göre meali verilen bu dua her gün okunmalıdır. Allah kabul eylesin.

 

dua

(Yukarıdaki Resme Tıklayarak Büyütebilirsiniz)            DUAYI YAZDIR

Bütün hamd ü senalar âlemlerin Rabbi Yüce Allah’a, topyekün salât ü selamlar da Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa’ya, âline, ashabına ve onlara ittibâ eden kullara olsun!

 

Kâinatı ve içindeki bütün mahlukları yaratan Hayy; onları kendi hallerine bırakmayıp ayakta tutan Kayyum, Âlemlerin Rabbi Cenab-ı Hakk’a, mevcûdâtın zerreleri adedince hamd ü senâlar olsun.. Varlığa rahmet olarak gönderilen, şefkat âbidesi Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa’ya, âline ve ashabına sonsuz salât ü selam olsun..

Rabbimiz! Senin kullarının özleriyle buluşmaları ve Rabbileriyle mülâkî olmaları adına insanlığın hizmetine adanmış cihanın dört bir bucağında koşturan ve hayatın her alanında arz-ı endâm eden kadını ve erkeğiyle kardeş, dost ve sevenlerimizin/sevdiklerimizin ve bizlerin gönüllerini, imanın tadına erdir, İslam’ı hakkıyla yaşat, ihsan sırrına erdir ve Kur’an’ı yeni nâzil oluyormuşçasına duyur.. Duyur ve bu kutlu yolun pırlanta hakikatlerini sinelerimize saç; gönüllerimizi bu mübarek hizmetle donat.. Geri kalan hayatımızı, bu kutlu yolun gereklerini yerine getirmeye adamaya bizleri muvaffak eyle.. Gök ehli ve yeryüzündeki kullarının gönüllerine, bizlerin ve bu güzîde hizmetin sevgisini yerleştir, onlar arasında bizim için vüdd (hüsn-ü kabul) tesis buyur..

Rabbimiz! Bizleri ilmiyle amel eden “âlim”lerden; gönülde istikameti yakalamış “selîm kalb ehli”nden; yumuşak huylu, sabırlı ve ömrünü âh u eninlerle geçiren “Evvâh” kullarından; Senden başka her şeye kapanan “Evvâb”inden; lütufta bulunduğun konumu muhafaza arzusuyla Sende fâni olmuş “Münîb”inden; gül bitirmek üzere toprak olmayı seçen yüzü yerde “mütevâzi” kullarından; her lâhza ayrı bir mülâhaza ile Sana ilticâ etme vesileleri araştıran ve haremine sığınma fırsatları kollayan “haşyet ehli” kutlulardan; hülasa Kur’an’ı hayatlarına hayat kılan kimselerden eyle! Ve bizleri bu yolda sabit kadem kıl!

Bu dileklerimizin kabulüne vesile olarak İnsanlığın Efendisi’ne, aile efradına ve seçkinlerden seçkin mefkuredaşlarına bir kere daha salât ü selam ediyor, bizleri ulu dergahından eli boş çevirmeyeceğin konusunda rahmetinin enginliğine sığınıyoruz..