Ortak Dua – 10

Ortak Dua – 10
Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Sevgili dostlar,

İhtiva ettiği mülahazaların bir kısmına göre meali verilen bu dua her gün okunmalıdır. Allah kabul eylesin.

 

dua

(Yukarıdaki Resme Tıklayarak Büyütebilirsiniz)   DUAYI YAZDIR

Bismillahirrahmanirrahim 

“Bismillahirrahmanirrahim” ile dergâh-ı ulûhiyetin kapısının tokmağına dokunuyoruz. Rabbimiz yücelerden yüce! O’na sonsuz hamd u senalar olsun. Bütün mahlukatı O’nu, her lahza tesbih u takdîs ediyor. Alemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Rabbimiz, bize niyâbeten, Efendimize, âl u ashabının bütününe ilmin ve malumatın adedince salat u selam eyle.

Allah’ım! Bizleri, erkeğiyle ve kadınıyla dünyanın dört bir yanına dağılmış ve hayatın her alanında koşturan kardeşlerimizi, dostlarımızı ve sevdiklerimizi sırât-ı müstakime hidayet eyle ve orada sâbit kadem kıl! Nimet ve lütfuna nâil ettiklerinin yoluna ilet.. gazaba uğrayanların ve sapkınların yolundan uzak eyle… Amin..

Allah’ım! Rü’yetinle serfiraz olmayı, rıza ve rıdvanına ermeyi ve bu pâyelere götüren / yaklaştıran her türlü söz ve amele bizleri muvaffak kılmanı diliyoruz. İkâb, azab ve nikmetinden; huzurundan uzaklaştırılmaktan, tardedilmekten, ve bunlara sebebiyet veren her türlü söz ve davranıştan Sana sığınıyoruz.

Allah’ım! Her türlü hayra vesile olan dualarımıza icâbet buyurmanı, bu konuda bizlere hayal kırıklığı yaşatmamanı, bizleri huzurundan eli boş geri çevirmemeni diliyor; sırf Sana nisbetimizi ifade ettiğimiz için bizlere karşı kin ve nefretle bilenen kimselerin hakkından gelmeni, kötü emellerine ulaşmalarına mâni olmanı; nusretinle bizleri onlara üstün kılmanı diliyoruz, Ey merhamet edenlerin en merhametlisi “erhamü’r-Râhimîn”.. ey Celâl ve ikram Sahibi “Zü’l-celali ve’l-İkram”!

Rabbimiz! Efendimize Salat u selam eyle, Onun aile fertlerini, güzide ashabının bütününü rahmetinle sarmala!