Ortak Dua – 7

Ortak Dua – 7
Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

(Yukarıdaki Resme Tıklayarak Büyütebilirsiniz)            DUAYI YAZDIR

 

Allah’a güvenme, dayanma ve itimat etmenin bir ünvanı olan, engin rahmet sahibi “Rahman” ve rahmeti bol “Rahim” Rabbimizin adıyla başlarız.

Yeryüzü ve gökyüzü sakinlerinin bütününden, gerek lisân-ı hâl, gerekse lisân-ı kâl ile sâdır olan bütün övgüler, medihler, teşekkürler; hamdedilmeye lâyık ve bütün iyiliklerin kaynağı “Hamîd” Rabbimizedir. Her bir cemiyetin ve ferdin medyûn olduğu Allah Resulü’ne, bu medyuniyeti ifade etme ve mesuliyeti bir nebze hafifletme yolu olarak, Rabbizimden ona salât ve selâm eylemesini taleb ediyor; o Resulün feyiz ve bereket kaynağı aile fertlerinin ve onun sohbetinin insibağı ile şereflenen güzîde ashabının da, bu salat ve selamdan hisseyâb olmasını niyaz ediyoruz.

“Büyük, Allah’tır” tekbirleriyle O’nun ululuğunu ilan ediyoruz. “Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah’a olduğu” manasındaki hamdlerle, onu sonsuz hamdediyoruz. Sabah-Akşam, Allah’ı bütün noksan sıfatlardan tenzih etmenin bir ünvanı olan “tesbih”lerle, O’nu yâd ediyor ve kulluğumuzu bir kez daha hatırlıyor, kapısından ayrılmadığımızı bir kere daha beyan ediyoruz.

Ey Yücelerden Yüce Yaratıcımız!

Bizleri, taât ve ibadette sabır gösteren “halîm”lerden; gönülde ve davranışlarda istikamet sırrına ermiş “selîm”lerden; kaba ve katı yürekli olmayan ve inanmıyorlar diye neredeyse kendini paralamak suretiyle ömrünü ah u enînlerle geçiren “evvâh”lardan; Cânan ile ilgili olmayan her şeye karşı tavır alan “Evvâb”inden; her hal ve tavrını yüce dergah’ın kriterlerine ve mihenklerine test ettiren “Münîb”lerden; büyüklüğüne rağmen ağyâr nazarında iki büklüm görünmeyi seçen “mütevâzi”lerden; her lahza Seni görüyormuşçasına davranışlarını ayarlayan ve Senin tarafından görülüyor olma bilinciyle hareket eden “haşyet ehli” kahramanlardan; Kur’an ahlakıyla ahlaklanmak suretiyle göründüğünde Allah’ın hatırlandığı kutlulardan; ağırbaşlı, temkinli, sakin, gayretli ve oturaklı “vakûr”lardan; ciddî kimselerden; temkin ehlinden; kâinatı ve içindekilerini Sana olan nisbetlerinden dolayı seven; Seni sevdirme gayreti içine girdiklerinden, onlara karşı bütün gönüllerde sevgi ve vüdd vaz’ettiğin sevgili kullarından; sağanak sağanak lütuflarını ve hoşnutluğunu elde etmenin verdiği sevinçle Senden râzı olmuşlardan; ilahî mukaveleye sâdık kalmış Senin râzı olduğun kullardan; atmosferine ve çekim alanına giren herkesin, seviyesine göre mâide-i semâviyeden hissemend olduğu heybet ehli kimselerden; öğretilerini ve dininin ruhunu anlayan kavrayış sahibi kimselerden; akl-ı âzam diye tavsif edilen “fetânet”in gölgesinde yol alan “fatin” zatlardan; ilhama mazhar olmuş “mülhem”lerden; ihlasa erdirilmiş “muhlas”lardan; ihlası kazınmış “Muhlis”lerden eylemeni diliyor ve bizleri bu yolda sabit kadem kılmanı dileniyoruz.

Duamıza son verirken, gaybın son habercisi Efendimize, onun temizlerden temiz ve her biri uyulacak bir kutup yıldızı hükmündeki ev ahalisi ve ashâbına; onun diğer peygamber kardeşlerine; indinde kurbiyete nâil olmuş meleklere; yeryüzü ve gökyüzü ehli sâlih kullarına, bizim nâmımıza salât ve selam etmeni diliyor, onların bütününden ve bizlerden râzı olmanı istirham ediyoruz, Rabbimiz!

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo