Yıl Seçiniz..
Soru: Vaad ve vaîd açısından iman ve imansızlık kıyas edilirse, hem mü’minleri hem de münkirleri mesleklerinde sabit tutan unsurlar nelerdir? İmanın vaadleri insanların duyuşlarına göre .....
Soru: Ruhbanlık ne demektir? “İslam’da ruhbaniyet yoktur” hadis-i şerifinden maksat nedir? Cevap: Uzlet yolunu seçerek insanlardan uzaklaşan, dünyevî zevklere karşı adeta ölüm orucuna niyetlenerek kendini .....
Soru: Rasûl-ü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in “Benim gözlerim uyusa da kalbim uyumaz!” sözünü nasıl anlamalıyız? Cevap: Hazreti Âişe validemiz, İnsanlığın İfthar Tablosu’nun (aleyhi .....
Soru: Yağmur duasına çıkılırken, elbiseleri ters çevirme, çocukları ve hayvanları da beraberinde götürme gibi rahmet-i ilahiyeyi celbe vesile olacak argümanlar kullanılıyor. Ülkemizin başındaki belaların savılması .....
Gönlümü dua etme ihtiyaç ve iştiyakıyla donatan Rabb-i Rahim’e kendisine yapılan münacâtların harfleri adedince hamd ü senâ ediyor, tazarru ve niyaz âdâbını talim buyuran Rehber-i .....
Hazreti Abdullah İbn Ömer (radıyallâhu anhüma)’dan rivayet edildiğine göre,Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) Efendimiz bir sefere çıkarken biniti üzerine oturunca önce üç .....
Soru: Rabbin rubûbiyetine, İslâm’ın rehberliğine ve Rûh-u Seyyidi’l-Enâm’ın peygamberliğine razı olduğumuzu hangi sözle ve duyguyla ifade etmeliyiz? Rabb-i Rahim’den, Din-i Mübîn’den ve Rasûl-ü Ekrem’den hoşnut .....
Soru: İnsaf ne demektir; insaflı olmanın tezahürleri nelerdir? Cevap: İnsaf; kim tarafından seslendirilirse seslendirilsin, hak ve hakikati kabul ve itiraf etmek, herkese karşı merhamet ve .....
İbn Mesud (radıyallahu anh) hazretlerinden rivayet edildiğine göre;Rasûl-ü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz şöyle buyurmuştur:   Allah’a karşı olabildiğince hayâlı davranın! Allah’a karşı gerektiği .....
Âlemlerin Rabbi Yüce Allah’a, O’nun ilmi adedince hamd ve şükür; beşeriyetin medar-ı iftiharı Peygamber Efendimiz’e, âline ve ashabına okyanuslardaki su damlacıkları sayısınca salât ü selam .....
Soru: “Riyazî düşünce”nin bizcesini, plan ve proje hususunda matematiğin kurallarından asla ayrılmama, “beş kere beş yirmi beş eder” ölçüsünde sebeplere bağlı kalma; fakat, netice söz .....
Soru: Rasûl-ü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in, Mirac’da kendisine ikram edilen içecekler arasından sütü tercih etmesine mukabil Hazreti Cebrâil’in (aleyhisselam) “Fıtratı seçtin!” demesi ne .....
Temsilde inkıtânın muhataplarda ve arkadan gelenlerde teşettüt-ü ârâya (fikir dağınıklığına) sebebiyet vereceği unutulmamalıdır. *** Dünyadan kopmuş bir Türkiye’nin ayakta kalması mümkün değildir. Onu çevresinden tecrît .....
Yukluyor....