Bir Demet Dua-71

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Her türlü noksan ve kusurdan münezzeh, bütün güzel isimlerin, aşkın sıfatların sahibi, yegane mabûd, maksûd ve mahbûb; rahmeti her şeyi kuşatmakla birlikte inanan kullarına hususî ihsan ve in’amda bulunan; gizli açık, her şeyi hakkıyla bilen ve ilmi ezelden ebede her şeyi kuşatan; günahkar kullarını hemen cezalandırmayıp tevbe etmeleri için mühlet tanıyarak onları rızıklandırmaya devam eden Âlemlerin Rabbi Yüce Allah’a, O’nun ilmi adedince hamd ve şükür; beşeriyetin medar-ı iftiharı, Alvarlı Lutfî Efendi’nin ifadeleriyle, “cümlenin şâhı, risâlet burcunun mâhı, habîb-i Kibriya, imam-ı enbiya, emîr-i evliya”, Peygamber Efendimiz’e, âline, ashabına okyanuslardaki su damlacıkları adedince salât ü selam ediyor; merhametine hudut olmayan Yüce Rabbimizin, en yakın zamanda, inananlara içinde bulundukları tasa ve sıkıntılardan çıkış yolları lutfedeceği recâsıyla bir kez daha ellerimizi açıp “Amin!” diyoruz:

 

Azameti ve ululuğu bütün izafî büyüklüklerin kıyas kabul etmeyecek kadar üstünde olan Yüceler Yücesi Rabbimiz! Senin kulun olmak ve Sana kullukta bulunmak bizim için en büyük şeref, en büyük pâyedir ve iftihar vesilesi olarak da kâfî ve vâfîdir. Acz ü fakrımızı itiraf ederek çaresizlik içinde bir kez daha kapına geldik; rahmetinle muamelede bulunup bizi yüce dergahından eli boş, haybet ve hüsrana maruz kalmış bahtsızlar olarak geri çevirmemeni diliyor ve dileniyoruz.

 

Ya Rab! Andolsun ki, Sen bizleri huzurundan boş çevirirsen, sığınacak başka hiçbir melceimiz ve necâtımıza vesile olabilecek hiçbir çaremiz yoktur. Ey fazlı ve lütfu bir nehir gibi sürekli çağlayıp duran ve ey kullarının günahları ne kadar büyük olursa olsun onları mağfiret buyuran merhameti sonsuz Rabbimiz! Gaffâr ism-i celîlin yüzü suyu hürmetine bizi de günahlarımızdan arındırıp tertemiz, arı-duru bir kıvama erdirmeni.. Kerîm ve Latîf isimlerinin hatırına bu kapıkullarını da ihsan ve atâ sağanaklarıyla sırılsıklam hale getirmeni.. kurb-u huzurundan uzak kalmaya sebep olabilecek her türlü mani ve engeli Seninle aramızdan kaldırıp uzaklaştırmanı.. nezd-i ulûhiyetinden göndereceğin tecellî dalgalarıyla, beşeriyetimizden kaynaklanan karanlık noktaları ve boşlukları aydınlatıp kapatmanı.. zâhir ve bâtın hislerimizi istila eden seviyesizlikleri, nâhoş huyları, kaba ve çirkin sıfatları bir daha geri dönmelerine imkan kalmayacak şekilde silip süpürmeni… ve bizi dünya ve âhirette rezil-rüsvay bir duruma düşürmemeni istirham ediyoruz.

 

Bizim de Efendimiz, bütün beşeriyetin de efendisi olan Hazreti Muhammed Mustafa’ya, peygamber hanesinin mümtaz fertlerine ve seçkin arkadaşlarına salât ü selam ederek bunları Sen’den diliyor ve dileniyoruz. Ne olur, merhametinle muamele edip dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!..