Bir Demet Dua-59

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Âlemlerin rabbi Yüce Allah’a, kainatta cilvelenip duran tecellileri adedince hamd ve şükür, varlık âlemine bir rahmet ve topyekün beşeriyete bir şefkat peygamberi olarak irsal buyurduğu, gözleri elâ, kameti bâlâ, kakülü amber, saçı reyhan İnsanlığın İftihar Tablosu Efendimiz’e, âline ve ashabına da sayısız salât ve selam ediyor, sinelerimizde Allah ve Peygamber sevgisi, niyetlerimizde de Rabbimiz ile kulları arasına girmiş bütün engelleri kaldırma ve Efendiler Efendisi’ni bütün insanlığa tanıtıp sevdirme mefkuresi, bir kez daha Rabbimizin inayet ve sıyanetine sığınıyoruz:

 

Ey merhameti sonsuz Yüce Allahımız! Biz âciz ve pürkusur kullarını Senin sevmediğin ve hoşnut olmadığın vadilerde dolaşmaktan muhafaza buyur.. Senin yüce nezdinde mâlâyaniyat sayılan ne kadar meşguliyet varsa bizi onlardan uzak tut.. ne şekilde ârız olursa olsun, bütün bulanık düşüncelerden ve kirli hayallerden de zihnimizi ve kalbimizi koru.. enbiyâ ve mürselîn efendilerimizi donattığın gibi, onların yollarından yürümeye azmetmiş bu muhtaç bendelerini de değişik ve sürpriz mevhibelerinle donat!..

 

Ey her şeye gücü yeten ve kullarına onların şah damarından daha yakın olan Rabbimiz! Gidecek başka hiçbir kapısı olmayan ve işlerini yoluna koyabilecek yegane güç ve kuvvet sahibi olarak sadece Seni bilip Seni tanıyan bir düzine çaresiz yine kapına geldik ve yine bize yardımcı olmanı diliyoruz. Ne olur, bizi göz açıp kapayıncaya kadar hatta daha az bir zamanda bile nefsimizle başbaşa bırakma.. nurunla tecellî buyurup, Sana ulaşan yolları bize de göster.. fazlınla bizi öyle çepeçevre kuşat ve öyle iğnâ buyur ki, Senden başka hiçbir kimseye en ufak bir ihtiyacımız kalmasın; kalmasın da Senin hakîkî dostların gibi biz de her zaman başkalarına karşı müstağnî yaşayabilelim.

 

Rabbimiz! Sana dilbeste olmuş ve Rasûlü’nü gönülden tasdik etmiş şu kullarını Yüce Nebî’nin risalet davasını omuzlamaya muktedir sâbit kadem insanlar haline getir.. (getir ki, ufkumuzu Sadece Senin nâm-ı celîlini ve Rasûlünün yâd-ı cemilini âfâk-ı âleme ulaştırma gaye-i hayali tutsun ve kalbimiz yüce dinine hizmet etme düşüncesinden başka bütün yüklerden kurtulsun.) Aynı zamanda bizi bu ağır ve zor yolda inayetinle takviye buyur, buyur ki Senin işaret ettiğin istikâmette yürümeye muvaffak olabilelim.. bâtın ve zahirimizi, sevdiğin kullarının evsâf-ı hasenesi ve nezd-i uluhiyetinde hoşnutluğa mazhar olmuş amelleriyle güzelleştir.. ulûhiyet ve rubûbiyetinin esrârından bizim üzerimize de sağanak sağanak yağdır!

 

Niyazımızın sonunda bir kere daha rıza üveyki Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa’ya, vefa ehli âline ve ashabına salât ü selam ediyor, dualarımızın hüsn-ü kabûle mazhar olmuş dualardan olmasını ümid ediyoruz. Ne olur Rabbimiz, merhametinle muamelede bulun ve bizi duasına icabet edilmeyen tali’sizlerden eyleme! Amin!…

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo