Bir Demet Dua-62

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Evvel-âhir bütün hamd ü senalar âlemlerin rabbi Yüce Allah’a, topyekün salât ü selamlar da Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa’ya, âline, ashabına ve ihsan şuuruyla onlara ittiba eden salih kullara olsun! Şu upuzun hayat yolculuğunda, bizi kendi idrak ve ihsaslarımızın darlığıyla başbaşa bırakmayacağı, akıllarımızı inhiraf ve sürçmelerden, nefislerimizi cismânîliğin baskılarından, gönüllerimizi de hevâ ve heveslerin zehirli oklarından sıyanet eyleyeceği recalarıyla her zaman ulu dergahına müracaatta bulunmayı kulluğumuzun en önemli rükunlarından birisi saydığımız Yüce Rabbimiz’e bir kere daha iltica ediyor, bir kez daha ellerimizi kaldırıyoruz:

 

Ey hem kudretine hem de merhametine hudut olmayan biricik Rabbimiz! Senden nezd-i ulûhiyetinden göndereceğin mukaddes bir ruhla sinelerimizi tertemiz hale getirmeni, basiretlerimizi keskinleştirmeni ve önlerindeki perdeleri kaldırarak mükaşefe yollarını açmanı diliyoruz. Ne olur, Senin büyüklüğüne layık feth-i mübînleri bizim için de müyesser kıl ve yüce katından lütuf buyuracağın ilm-i ledün ve rahmanî tecellîlerle bizim kalb kâselerimizi de doldur!

 

Ey sevip hoşnut olduğu kullarını her zaman koruyup kollayan Sultanlar Sultanı! Sen’in hıfz u inayetinden başka sığınacak melce’ ve dayanağı olmayan bu zayıf ve garip kullarını da, önümüzden ve arkamızdan gelebilecek tehlikelerden sıyanet buyur; buyur ki Sen’in saîd kullarından olalım ve şekavet derelerine düşmekten kurtulalım.

 

Ey zikrinden âciz olduğumuz biricik Mezkûr ve şükrüne tâkat getiremediğimiz yegane Meşkûr!

 

Bize Sen’i anma hususunda bir an bile fütur getirmeyecek diller, muradını anlamaya muktedir gönüller, sağanak sağanak gönderdiğin nimetlerine karşı hamd ve şükür duygusuyla gerilmiş zihinler ver.. sinelerimizi ilmine muvafık bilgi ve hikmet damlacıklarıyla doldur.. günahlarımızı yarlığa.. bizi, kadın erkek bütün kardeşlerimizi, Habîbin’in yolunda yol arkadaşlığı yaptığımız dostlarımızı ve yine sırf Senin hoşnutluğun için birbirimizi sevdiğimiz kardeşlerimizi gönüllerde birer yâd-ı cemîl haline getir ve hepimizi Naîm cennetlerinin vârisleri kıl!

 

Niyazımızın sonunda bir kere daha rıza üveyki Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa’ya, vefa ehli âline ve ashabına salât ü selam ediyor, dualarımızın hüsn-ü kabûle mazhar dualardan olmasını ümid ediyoruz. Ne olur Rabbimiz, merhametinle muamelede bulun ve bizi duasına icabet edilmeyen bahtsızlardan eyleme! Amin!…

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo