Bir Demet Dua-60

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Her şeyi görüp bildiği, her şeyden haberdar olduğu halde her zaman hilmiyle muamele edip, günahlara düşen kullarına ceza vermekte acele etmeyerek onlara defalarca Hakk’a rücû ve teveccüh imkanı lutfeden âlemlerin rabbi Yüce Mevlâmız’a, O’nun üzerimizdeki nimetleri adedince hamd ü sena, biricik rehberimiz, sevgili önderimiz, efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa’ya, nezîh ve pak aile efradına, her biri kulluk kahramanı ve teblîğ sevdalısı ashab-ı güzînine de çöllerdeki kum taneleri sayısınca salât ü selam ediyor, topyekün insanlığın çeşit çeşit buhranlara sürüklenmek istendiği şu zor günlerde içimizdeki hüzün ve tasayı Rabbimiz’e arzediyor ve yüce huzurunda elpençe divan durarak bir kez daha içimizi döküyoruz:

 

Ya Rabbena ve Ya İlahena! İçler acısı halimize merhamet buyurup bize de re’fet ve lütufla muamelede bulunmanı ümid ediyor ve diliyoruz. Sana iman etmiş insanlar olmanın izzetini bizim gönüllerimize de duyur! İçine düştüğümüz bir kısım yakışıksız fiillerden dolayı bizi muâheze etmemen ve taksîratımızdan dolayı cezalandırmaman evvel-âhir niyazımızdır. Sen dilediğini yapmaya muktedir yegane Zât, biz ise Sen’in bir kısım günahkar kullarınız; ne olur, cismaniyetin ve hayvaniyetin kirlerinden bizleri de arındır ve sâlih kullarını hususî inayet ve sıyanetinle nasıl te’yîd buyurmuşsan bizi de öyle tutup destekle! Nezd-i ulûhiyetinden göndereceğin fevkalade ve sürpriz tecellilerle ölmeye yüz tutmuş kalblerimizi ve sönmek üzere olan ruhlarımızı ihya buyur.. maddî-manevî hastalıklarımıza şifa ihsan et.. sinelerimizi paklaştır, gönüllerimizi pür nur eyle.. halimizi salaha erdir; hem öyle erdir ki, ey biricik Mevlamız ve biricik Seyyidimiz, içimizde sadece sâlih düşünceler kalsın ve kalblerimiz fâsit bütün mülahazalardan, hatta onların kırıntılarından bile sıyrılsın!.

 

Rabbimiz! Yüce katından öyle bir rida ile biz muhtaç ve müştak kullarını giydir ki, şeytanların ve durma dinlenme bilmeden hep kötülüğü emredip duran nefs-i emmarenin zararlarından emin olabilelim!

 

Bizim de Efendimiz, bütün ebrar ve ahyârın da Efendisi olan Hazreti Ahmed ü Mahmud u Muhammed Mustafa’ya, peygamber hanesinin seçkin fertlerine ve ashâb-ı güzîne salât ü selam ederek bunları Sen’den dileniyoruz. Dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!..

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo