Yıl Seçiniz..

Görüntüsüz Bamteli ARŞİV

Soru: Kur’ân hizmetinde kardeşin kardeşe rakip değil, yardımcı olması gerektiği ifade ediliyor. Fakat, günümüzde devlet dairelerinde ya da özel teşebbüslere ait müesseselerde bazen bir makam .....
Soru:1) Bir Cuma günü Rasûl-ü Ekrem (sallalahu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in hutbe verdiği esnada, bir ticaret kervanının sesini işiten bazı sahabîlerin hutbeyi terkedip alış-verişe gitmeleri .....
Soru: Hem annenin hem de babanın vazife yaptığı bir evde, iman hizmetine ait işlerin aksatılmamasının yanı sıra aile fertlerinin, hususiyle çocukların da ihmal edilmemesi için .....
Soru: Kur’an ve Sünnet’ten istifade edebilmek için onlara duygu safveti ve ihtiyaç tezkeresi ile müracaat etmek gerektiği ve bunu yapanların ebedî canlılığı elde edecekleri ifade .....
Soru: Geçen sene özellikle Kurban Bayramı ve sel felaketi münasebetiyle Güneydoğu’da yöre halkının yardımına koşan Kimse Yok Mu Derneği gibi hayır kuruluşları ve hayırsever insanlar .....
Soru: Aslında bir peygamber şiarı olarak zikredilen istiğnanın makbulünden ve merdudundan bahsedilebilir mi? İstiğna hangi hallerde iyi hangi hallerde kötüdür? -Cenâb-ı Hakk’a karşı müstağni davranılamaz; .....
Soru: Dünyanın değişik ülkelerinde Zat-ı âlinizle alâkalı doktora çalışmaları yapılıyor, konferanslar düzenleniyor. Gönüllüler Hareketi’ni anlamaya ve anlatmaya çalışanların samimi gayretlerini takdir etmekle beraber, sosyal bilimlerin .....
Soru:  “Hırs ölçüsünde istenebilecek tek şey rıza-yı ilahidir; i’lâ-yı kelimetullah bile bu konuda yarımdır. Çünkü, ona da neticeyi düşünme itibarıyla bazı şeyler bulaşmış olabilir.” buyuruluyor. .....
Soru: Ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirebilmek için hangi hususlara dikkat etmeliyiz? Teravih namazını sekiz rekat olarak kılabilir miyiz? Ramazana ayrı bir derinlik katan teravih .....
Soru: Bazen Kur’an hizmeti bahane edilip eşlerin birbiri üzerindeki haklarını da içine alan aile hukuku çiğnenebiliyor. Dinin hakkı ile ailenin hukukunu birbirini ihlal etmeyecek şekilde .....
Soru: “Cennet çepeçevre mekârihle sarılmış, cehennem de şehevâtla kuşatılmıştır.” mealindeki hadis-i şerifte nazara verilen “mekârih” ne demektir? Mekârihe neler dahildir? -Mekârih, “mekruh” kelimesinin çoğuludur; nefsin .....
Soru: Bazılarımız itibarıyla dünkü hassasiyetlerimizi bugün kaybetmekte olduğumuz ve bir ölçüde duyarsızlaştığımız görülüyor. Tanıma bahtiyarlığına erdiğimiz ulvî hakikatleri herkese duyurmaya gayret ederken farkında olmadan başkalarına .....
Soru: Her kabz hali bir günahtan dolayı mıdır? Kabz dönemlerini kısaltmak ne ile mümkün olur? -Kabz u bast, kalbe gelen değişik boy ve renkteki ilahî .....
Soru: Ülkemizde, özellikle de İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerimizde kuraklık yaşanıyor ve ciddi su kıtlığı çekiliyor. Hatta, başkentte günaşırı su verilmeye başlandı. Bunun yanı .....
Soru: “Onların alâmeti, simalarındaki secde izidir.” (Fetih, 48/29) mealindeki ayet-i kerimede işaret edilen “secde izi”ni nasıl anlamalıyız? -Ahiretle alâkalı meseleleri bu dünyanın kıstaslarıyla değerlendirirsek yanlış .....
Soru: Seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Seçim sürecindeki ve sonuçları öğrendikten sonraki mülahazalarınızı lutfeder misiniz? -Türkiye, -Allah’ın inayetiyle- atlatılamaz gibi görünen çok ciddi badireleri atlattı; ülkeyi .....
Can vatanımızın önündeki her kader-denk nokta bizim için bir yakarış zamanı ve samimiyetle Cenâb-ı Allah’a teveccüh etme anıdır. Türkiyemizin, içinde bulunduğu kritik dönemi arızasız atlatması .....
Soru: Bazen dayatmaları, kıdemi kullanmayı, hoşumuza giden fikrin arkasında durup onun tatbikine yönelik tahşidâtı istişare zannediyor, bazen de istişare öncesi kulislerle toplantıları kendi fikirlerimiz etrafında .....
Soru: Rasûl-ü Ekrem Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) Hazreti Fâtıma’nın (radiyallahu anha) bir işaretiyle hemen onun evine gitmesi, her haliyle ilgilenmesi nazar-ı itibara alınırsa, anne-babaların .....
Soru: Sahabe efendilerimizin, -kıvamlarına rağmen- bazı hususlarda ikaz edildikleri göz önünde bulundurulursa, bizim bunca kusurumuz karşısında maruz kaldığımız musibetler az bile sayılabilir. Bu açıdan, onların .....