Terkedenler Terkedilirler!..

Terkedenler Terkedilirler!..
Share

Paylaş

Soru:1) Bir Cuma günü Rasûl-ü Ekrem (sallalahu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in hutbe verdiği esnada, bir ticaret kervanının sesini işiten bazı sahabîlerin hutbeyi terkedip alış-verişe gitmeleri üzerine Cuma Suresi’nin son ayet-i kerimesinin nazil olduğu rivayet ediliyor. Bu ayet-i kerime sadece Cuma günüyle ve o hadiseyle mi alâkalıdır; yoksa bize anlattığı hususlar da var mıdır?-Söz konusu beyan-ı ilahinin (Cum’a, 62/11) meali şöyledir: “Onlar bir ticaret veya bir eğlence görünce oraya doğru sökün edip, seni hutbe verirken ayakta bırakıverdiler. De ki: Allah’ın nezdinde âhirette olan nasip, buradaki eğlenceden ve ticaretten elbette daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.” (02.51)
-Her devirde, sohbet-i Canan meclisini bırakıp nefsinin arzuları arkasına takılan kimseler de bu ayete muhataptır. (08.16)
-Salât ne manaya gelir; namazı “ikâme etme” hangi suretle mümkün olur? (11.11)
-“Oralarda, sabah akşam O’nun şanını yücelterek tenzih eden öyle yiğitler vardır ki, ne ticaret, ne alış-veriş onları Allah’ı zikretmekten, namazı hakkıyla ikâme etmekten, zekâtı vermekten alıkoymaz. Onlar kalblerin ve gözlerin dehşetten halden hale döneceği, alt üst olacağı bir günden endişe ederler.” (Nur, 24/37) mealindeki ayetin hatırlattıkları… (12.51)
-Bazı hizmet erlerinin ehemmiyet verdikleri bir kısım işlerinin fiyaskoyla neticelenmesindeki sır… (14.28)
-Rüyada pislik görmek hangi manaya delalet eder? (15.41)
-Bir hadis-i şerifte “Dünya bir cîfedir (leştir, pisliktir); onun talipleri ise köpeklerdir!” denildiği de nazar-ı itibara alınırsa, mü’minin dünyaya bakışı nasıl olmalıdır? (16.15)


Soru:2) İrşad ve tebliğin sadece temsil ve halle yapılabildiği yerlerdeki arkadaşlarımız, belli bir süre beraber oldukları kimselerin hâlâ hidayeti bulamadıklarını görünce kendilerinde bir arıza olduğunu düşünüp emaneti başkalarına teslim etmeyi arzuluyorlar. Onlarda, “Olmadı, olmuyor!..” duygusu ağır basıyor. Bu türlü insanların hallerini nasıl değerlendiriyorsunuz? (19.17)-Tesirsizlik bir eksikliktir; fakat, müessir olamamadan dolayı vazifeyi terketmek ondan daha büyük bir nakîsedir ve günahtır. İnsan eksiğini-gediğini gidermeye çalışmalı; ama vazifeyi bırakmayı aklına hiç getirmemelidir. (20.54)
-“Vuslata karşı sabır” ne demek? (22.26)


Soru:3) Gecelerimizi ihya ederken birkaç cüz Kur’an okuma, kaza namazı kılma, teheccüdü eda etme, tesbih çekme, uzunca dua ve niyazda bulunma gibi farklı pek çok şeyi yapmak istiyoruz ama zaman sınırlı olduğu için bunların hepsini yetiştiremiyoruz. Bunlar arasında yapılacak tercih, kişinin kendi ihtiyaç ve isteğine mi bırakılmalı; yoksa, tavsiye edilen bir formül var mıdır? (26.53)-Namazlarını kaza etmesi gerekenler kimlerdir? (28.20)
-Mü’minlerin duaya karşı alabildiğine yabancılaştığı şu dönemde evrâd ü ezkâr daha büyük bir önem kazanmıştır. Hizmet erleri mutlaka her gün duaya da zaman ayırmalıdırlar. (32.05)