Duygu Safveti ve İhtiyaç Tezkeresi

Duygu Safveti ve İhtiyaç Tezkeresi
Share

Paylaş

Soru: Kur’an ve Sünnet’ten istifade edebilmek için onlara duygu safveti ve ihtiyaç tezkeresi ile müracaat etmek gerektiği ve bunu yapanların ebedî canlılığı elde edecekleri ifade buyuruluyor. Kur’an’dan istifade etme hususunda duygu safveti ve ihtiyaç tezkeresi nasıl anlaşılmalıdır?-Sürekli Kur’an-ı Kerim’le meşgul olduğu halde ondan hiç istifade edemeyen nasipsizler de vardır ki, bunların ortak özelliği duygularının kirli oluşudur!.. (00.53)


-Bir manada, Kur’an da kıskançtır; kendisine karşı müstağni davrananlara sırlarını açmaz. (02.25)


-Kur’an-ı Kerim’den istifade etmek isteyen insan, münhasıran ona yönelmeli ve onda sadece Cenab-ı Hakk’ın muradını arama maksadına kilitlenmelidir. Hiçbir şey Kuran’daki makasıd-ı ilahiyi anlamakla insanın gönlü arasına girmemelidir. (05.25)


-Duygu duruluğu ve ihtiyaç tezkeresi okuduğunuz diğer eserlerin size açılması için de sırlı iki anahtardır. (09.14)


-Herkesin mutlaka sürekli tekrar etmesi gereken bir dua… (13.05)

-Yeme-içmede, evlenip yuva kurmada maksat ne olmalı? (16.33)


-Çoğu zaman, asıl yerden yere vurulması gereken nefsimizin hatalarını görmezden gelip insanları yerin dibine batırarak büyük bir yanlışlık yaptığımız gibi, kimi zaman da dostlarımızı olduklarının üzerinde değişik makamlara layık görerek, onları değişik payelerle payelendirerek ve onların muvaffakiyetlerini Cenab-ı Hakk’ın inayetinden bilmeyerek çok çirkin başka bir hataya da düşebiliyoruz. (19.05)


-Kendisini silemeyen Allah’ı bulamaz; kendi nefsine takılıp kalan Allah’a ulaşamaz!.. (21.05)


-Dostlarınıza fevkalâde makamlar verip onları şişireceğinize, fevkalade sadakat gösterip kardeşliğin hakkını verin. (22.23)


-Yakîni olmadığı halde mübalağa edip falancaya “mehdi” diyenler, genellikle -bu abartmalarının cezası olarak- gün gelip de ona “deccal” demeden ölmezler. (23.10)


-MUTLAKA HERKESİN DİNLEMESİ GEREKEN ÖNEMLİ BİR NÜKTE!.. Huneyn Savaşı’nda İslam ordusunun ihtişamına bakıp “Bu ordu mağlup edilemez!” diyenlerin beyan-ı ilahi ile uyarılmaları ve o hadisenin bize bakan yönleri… (24.18)