Rakip Değil Kardeşsin!..

Rakip Değil Kardeşsin!..
Share

Paylaş

Soru: Kur’ân hizmetinde kardeşin kardeşe rakip değil, yardımcı olması gerektiği ifade ediliyor. Fakat, günümüzde devlet dairelerinde ya da özel teşebbüslere ait müesseselerde bazen bir makam için on tane aday gösterilebiliyor. Böyle bir rekabet halinde taraflara, hususiyle de tercih edilmeyen ve o vazifeye getirilmeyen kimselere neler düşmektedir?-Hazreti Üstad, “Eğer mesleğimiz şeyhlik olsaydı, makam bir olurdu veyahut mahdut makamlar bulunurdu. O makama müteaddit istidatlar namzet olurdu. Fakat mesleğimiz uhuvvettir.” diyor; Kur’ân hizmetinde kardeşin kardeşe rakip değil, muavin ve zâhir olması, onun hizmetini tekmil etmesi gerektiğini vurguluyor. (00.33)

-Bir insan kendisini bir şey zannediyorsa ve kendinde bir mevhibe bulunduğuna inanıyorsa, şeytanların hücumlarına açık duruyor demektir; onların bir-ikisinden kurtulsa da, üçüncüsü tarafından çarpılması kaçınılmazdır. (03.24)

-Yunus Emre’nin imtihanı.. dergahı terk edişi.. “Bizim Yunus mu?” diye karşılanışı.. ve Taptuk Emre’nin onun hakkında “gizli ve gizemli bir sandukça” hayali… (08.31)

-Mevlânâ Halid-i Bağdâdî’nin bütün ilimlerden mezun olup icâzet aldıktan sonra Abdullah Dihlevî Hazretlerinin dergahına gidip orada tam yirmi sene süpürgecilik yapışı… (09.17)

-İnsanlıktan ne zarar gördünüz ki, havada uçan kuşlara ve denizde yüzen balıklara özeniyorsunuz?!. Allah sizi insan olarak yaratmış; öyleyse, size düşen insaniyetin hakkını vermektir. (13.16)

-Kardeşler arasında sevgi ve hürmet dengesi… (15.06)

-Biri çiftçi diğeri vali iki kardeşin birbirine karşı insanca tavırları.. ve iradî saygı… (19.41)

-Bir müesseseye tayin edilen müdür ve onun emsali… (21.39)

-Rasûl-ü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz “Benden sonra haksız tercihler, adam kayırma olayları göreceksiniz. Havzımın başında bana kavuşuncaya kadar sabrediniz!” buyurmuştur. (24.40)