Yıl Seçiniz..
Soru: Yiyecek-içecek, giyim-kuşam, ev, araba ve döşemelik eşya gibi ihtiyaçlarımızı karşılarken iktisat sınırını aşmamamız, israfa kaçmamamız ve dolayısıyla ind-i ilâhîde mesul olmamamız için hangi hususlara .....
Soru: “Onların alâmeti, simalarındaki secde izidir.” (Fetih, 48/29) mealindeki ayet-i kerimede işaret edilen “secde izi”ni nasıl anlamalıyız? -Ahiretle alâkalı meseleleri bu dünyanın kıstaslarıyla değerlendirirsek yanlış .....
Abdullah ibn-i Ömer (radiyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sallalahü aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:   Cemaatle beraber olun ve tefrikadan mutlaka kaçının. .....
Soru: Seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Seçim sürecindeki ve sonuçları öğrendikten sonraki mülahazalarınızı lutfeder misiniz? -Türkiye, -Allah’ın inayetiyle- atlatılamaz gibi görünen çok ciddi badireleri atlattı; ülkeyi .....
Soru: Dinimizin, âlimi âbidden daha faziletli kabul edişini nasıl anlamalıyız? Âlimi, âbidden üstün kılan hususiyetler nelerdir? Cevap: Cenâb-ı Hakk’ın kelam sıfatından gelen Furkan-ı Azîmüşşân’ı okuyup .....
Enes b. Malik (radiyallahü anh)’ın rivayet ettiğine gore Recep ayı girdiğinde Peygamber Efendimiz şöyle dua ederdi:   Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle .....
Soru: Bir hadis-i şerifte, Hak katında mahbub kulların özellikleri sayılırken, onların gizli enginliklere sahip oldukları da nazara veriliyor. Sohbetlerde de çoğu zaman sığ görünüp derin .....
Can vatanımızın önündeki her kader-denk nokta bizim için bir yakarış zamanı ve samimiyetle Cenâb-ı Allah’a teveccüh etme anıdır. Türkiyemizin, içinde bulunduğu kritik dönemi arızasız atlatması .....
Soru: Bazen dayatmaları, kıdemi kullanmayı, hoşumuza giden fikrin arkasında durup onun tatbikine yönelik tahşidâtı istişare zannediyor, bazen de istişare öncesi kulislerle toplantıları kendi fikirlerimiz etrafında .....
Soru: “Subjektif mükellefiyet” ne demektir? Bu mükellefiyetin hududunu her insanın kendi vicdanı mı belirler? Cevap: “Subjektif”; yalnız bir kişiye mahsus olan, sadece bir şahıs ya .....
Hazreti Ebû Hureyre (radiyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Efendiler Efendisi (sallalahü aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:   İlim öğrenme yolunda olan kimseye, Cenab-ı Allah, .....
Evvel-âhir bütün hamd ü senâlar, şükürler Âlemlerin Rabbi Cenâb-ı Allah’a, nihayetsiz salât ü selam da kâinatın medar-ı iftiharı (aleyhi efdalüssalevât ve ekmelüttahiyyât) Efendimiz’in, ehl-i beytinin .....
Soru: Rasûl-ü Ekrem Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) Hazreti Fâtıma’nın (radiyallahu anha) bir işaretiyle hemen onun evine gitmesi, her haliyle ilgilenmesi nazar-ı itibara alınırsa, anne-babaların .....
Soru: Bazı kimseler, Müslüman toplumlarda kadının eve kapatıldığını ve onun haklarının çiğnendiğini iddia etmektedirler; bu iddiada doğruluk payı var mıdır? İslam disiplinleri açısından aile ve .....
Yukluyor....